Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. – na czym polega?

Planujesz sprzedaż udziałów w spółce z o.o.? Nie musisz martwić się o skomplikowane procedury. Ogromnym plusem jest fakt, że w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest to naprawdę proste. Dzięki takiemu działaniu można dołączyć nowego wspólnika. Z drugiej strony możesz także odejść od spółki, gdy uznasz, że nie chcesz już jej prowadzić.  

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. – na czym polega?

Jeśli jesteś wspólnikiem w spółce, możesz sprzedać zarówno część, jak i całość swoich udziałów. Bez względu na to, jak postąpisz, Twoje działania nawet w najmniejszym stopniu nie utrudnią podejmowanych przez nią przedsięwzięć. Spółka jest bowiem reprezentowana przez zarząd i to on zawiera umowy, bierze udział w procesach sądowych, czy też składa oświadczenia.

Jak powinna wyglądać umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o.?

Umowa określająca sprzedaż udziałów w spółce z o.o. powinna być sporządzona w formie pisemnej. Co więcej, by była ważna, należy poświadczyć ją u notariusza podpisami odpowiednich osób. Będzie ważna również w sytuacji, gdy strony zawrą ją w postaci aktu notarialnego. W każdej sytuacji oznacza to jednak, że sprzedaż udziałów nie obędzie się bez współpracy z notariuszem. Z tego powodu wszelkie umowy ustne czy pisemne zawierane między sobą nie są ważne.

Ograniczenia związane ze zbyciem udziałów w spółce z o.o.

Mogą powstać pewne ograniczenia dotyczące sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie wynikają one jednak z odgórnie ustalonych zasad. Są spowodowane ustaleniami zawartymi w umowie spółki. Takie ograniczenia mogą odnosić się do nabywcy, jego kwalifikacji, wykonywanego zawodu czy umiejętności. Umowa także może egzekwować konieczność uzyskania pozwolenia od wspólnika/osoby trzeciej lub organu. Jeszcze jedną sytuacją, w której ograniczona zostaje możliwość zbycia udziałów jest upływ określonego w umowie terminu. Często wykorzystywanym sposobem jest także prawo pierwokupu lub pierwszeństwa.

Czy spółka z o.o. musi wyrazić zgodę na sprzedaż udziałów?

Żaden przepis prawny nie określa, że spółka ma obowiązek wyrazić zgodę na sprzedaż udziałów. Można jednak ustalić to w umowie/statusie spółki. W takim wypadku panuje zupełna dowolność określenia w jaki sposób owa zgoda powinna zostać wyrażona. Jeśli jednak nie zostało to wcześniej w żaden sposób uregulowane, to do obowiązków zarządu spółki z o.o., która na początku była określana jako spółka w organizacji, należy wydanie zgody pisemnej. W sytuacji, gdyby zarząd odmówił, można zgłosić się do sądu rejestrowego, który ma obowiązek wydać przymusową zgodę na zbycie udziałów. Oczywiście przedtem wspólnik powinien wykazać, że ma do tego powody.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *