ZUS w Niemczech

System ubezpieczeń społecznych  w Niemczech znacznie różni się od polskiego. Przede wszystkim do niemieckiego odpowiednika ZUS-u nie odprowadza się składek na ubezpieczenie rentowo-emerytalne, jeśli jest się przedsiębiorcom. W przypadku pracowników obowiązkowe jest ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne, od wypadków przy pracy i na wypadek bezrobocia. Należy zaznaczyć, że każde z tych ubezpieczeń (poza tym obejmujących wypadku przy pracy) pokrywane są i przez pracodawcę i przez pracownika. Do odprowadzania składek zobowiązany jest pracodawca, który pobiera je z pensji. Zobacz, jak wygląda ZUS w Niemczech.

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech opłacane jest co miesiąc i uprawnia prawnika do korzystania z opieki zdrowotnej. Oprócz podstawowe ubezpieczenia zdrowotnego niemiecki pracownik objęty jest także długoterminowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Jest ono ubezpieczeniem na wypadek, gdy pracownik  nie będzie w stanie zadbać o siebie na starość oraz będzie wymagał w tym czasie opieki pielęgnacyjnej. Z obowiązkowego opłacania składek zdrowotnych zwolnione są jedynie osoby, które zarabiają mnie niż 450 euro miesięcznie lub pracują nie dłużej niż 2 miesiące w roku. Mimo że nie opłacają one ubezpieczenia, mają możliwość korzystania z niemieckiej opieki zdrowotnej. Z ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech wypłacany jest również zasiłek chorobowy. Aby go otrzymać, należy poinformować pracodawcę o niezdolności do pracy w terminie do 3 dni i dostarczyć odpowiednie dokumenty do kasy chorych.

Ubezpieczenie emerytalne w Niemczech – dla kogo jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie emerytalne w Niemczech jest obowiązkowe dla każdego pracownika. Z obowiązku jego płacenia zwolnieni są jedynie niektórzy właściciele działalności gospodarczych. W Niemczech ubezpieczenie emerytalne może być odprowadzane do wielu instytucji np. Federalnego Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych. Za zachodnią granicą emeryturę otrzymuje się w wieku 65 lat, jednak istnieje możliwość jej wcześniejszego uzyskania. Wysokość emerytury w Niemczech zależy od ilości lat składkowych oraz wysokości pobieranego wynagrodzenia.

Ubezpieczenie od wypadków przy pracy oraz na wypadek bezrobocia

Niemiecki system świadczeń społecznych przewiduje również ubezpieczenie pracownika od wypadków przy pracy oraz na okoliczność stracenia przez niego zatrudnienia.

Niemieckie ubezpieczenie od wypadków przy pracy pokrywane jest w całości z kieszeni pracodawcy. Ma on obowiązek opłacać składki za wszystkie zatrudnione przez siebie osoby. Środki z tego ubezpieczenia mają zapewnić opieką, a także ewentualne przekwalifikowanie się, jeśli pracownik ulegnie wypadkowi w czasie pracy (tu podobnie jak w Polsce za wypadek przy pracy uznaje się zdarzenia, które miały miejsce w dotrze do niej i z niej). Ubezpieczenie od wypadków przy pracy wypłacane jest także w przypadku choroby zawodowej pracownika.

Niemiecki pracownik ubezpieczony jest także na wypadek utraty pracy. Na ten cel przeznacza się 6,5% jego comiesięcznej wypłaty. Aby otrzymać niemiecki zasiłek dla bezrobotnych, ubezpieczenie to musi być opłacane przez minimum rok.

 

One Response to “ZUS w Niemczech

  • Droga Redakcjo. Poprawcie rażący błąd w drugim zdaniu. Tylko niewykształcony i prosty człowiek powie o sobie, że jest “przedsiębiorcom”. Narzędnik l.p. brzmi “przedsiębiorcą”. Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *