Zaliczka i zadatek

W wykonawstwie budowlanym istnieją pojęcia zaliczki i zadatku. Choć obydwa te pojęcia odnoszą się do przedpłaty za wykonaną usługę, nie są tożsame i nie powinny być traktowane jako zamienniki. Warto rozeznać się w znaczeniu tych dwóch pojęć, by w przyszłości oszczędzić sobie przykrości i wykłócania się o swoje pieniądze.

Zaliczka i zadatek

Czym jest zaliczka? Zaliczka nie jest uregulowana w kodeksie cywilnym. Oznacza to, że jej istnienie, bądź nie istnienie, konieczność wpłacenia bądź brak tej konieczności, i wreszcie – wysokość zaliczki, są kwestiami umownymi, dotyczącymi stron danego zlecenia. Zaliczka może być wymagana przez zleceniobiorcę w określonej kwocie – może to być połowa wartości zlecenia, a może być i symboliczny procent, może to być również kwota stała, pobierana od każdego klienta w identycznej wysokości. Najistotniejszą cechą zaliczki jest jej zwrot. A mianowicie – jeśli z jakiegoś powodu do wykonania umowy nie dojdzie, zaliczka zostaje zwrócona temu, kto ją wręczył. Nawet, jeśli to klient rozwiązał umowę z sobie tylko znanych powodów, zaliczkobiorca powinien tę zaliczkę mu wypłacić w równej kwocie.

System zwrotu zaliczki decyduje więc bardziej o zabezpieczeniu interesów klienta, niż zleceniobiorcy. Wpłacając zaliczkę, chce on mieć pewność, że zlecenie zostało przyjęte i zostanie wykonane jak należy. Z reguły stosuje się więc zaliczki w branżach, które nie wymagają zakupu materiałów na poczet przyszłego zlecenia, czy opłacenia stosownych usług, by móc w ogóle wykonać usługę.

Zadatek to również forma przedpłaty w określonej kwocie – nie musi być to procentowe wyliczenie części wartości zlecenia, lecz po prostu pewna kwota ustalona odgórnie przez zleceniobiorcę. Zadatek jest uregulowany w kodeksie cywilnym, i stanowi formę zabezpieczenia umowy. Nie podlega on zwrotowi. Jest zatem pobierany zwykle wtedy, gdy zleceniobiorca zmuszony jest za pieniądze z zadatku dokonać pewnych zakupów i nie będzie miał możliwości zwrócenia ani ich, ani pieniędzy z przedpłaty klientowi. Opłacenie zadatku jest dla wykonawcy gwarancją, że w przypadku zerwania umowy przez klienta, nie zostanie on całkowicie bez zarobku – lub przynajmniej, że dokona niezbędnych inwestycji z pieniędzy klienta, a nie firmowych. Zadatki stosuje się z reguły w branżach, w których rezygnacja klienta z terminu wizyty czy wykonania dzieła byłaby równoznaczna ze stratami finansowymi.

Zaliczka a zadatek to dość popularna kwestia sporna wśród klientów i wykonawców usług. Ważne jest, aby na umowie dokładnie zdefiniować, czy wykonawca pobiera zadatek, czy zaliczkę. W razie nieokreślenia przedpłaty jako zadatek, automatycznie kwota ta jest definiowana jako zaliczka. Co się z tym wiąże? Przez taki brak definicji w umowie, wykonawca może być przekonany, że pobrał zadatek, zaś klient ma prawo zerwać umowę i zażądać zwrotu swoich pieniędzy. Może to postawić wykonawcę w bardzo niekorzystnej pod względem finansowym sytuacji.

Zadatki bardzo często stosują różne gabinety urody, w których klienta nie stawiająca się na wizytę może przysporzyć straty – ponieważ w jej miejsce mogłaby przyjść klientka, która dałaby zarobić. Bezzwrotny zadatek jest formą zabezpieczenia finansowego dla wykonawcy, który na tę kwotę ustalił minimalną wartość czasu swojej pracy, i zadatek może być dla niego rekompensatą za stracone miejsce. Zwykle jednak zadatki są skuteczne – skutkują tym, że klienci podejmują bardziej rozważne decyzje w zamawianiu usług, a to skutkuje mniejszymi stratami dla wykonawców.

Na zaliczki mogą sobie pozwolić firmy, w których stosuje się na przykład system “list rezerwowych”, który zapobiega sytuacjom wykruszenia się klienta z usługi. To również sposób dla firm, w których ewentualna zaliczka jest tylko zabezpieczeniem na poczet przyszłej całościowej usługi, i nie wymaga zakupu żadnych dodatkowych materiałów. Generalnie, system zaliczek i zadatków stosuje się w jednym celu – aby związać klienta ze sobą i zapobiec jego przejściu do konkurencji, a także stosowaniu nieuczciwych praktyk rynkowych, takich jak zamawianie tej samej usługi w różnych punktach, by finalnie zapłacić za najtańszą.

Więcej o zaliczkach i zadatkach przeczytasz na http://oknotest.pl/zaliczka-zadatek-umowa/zaliczka_czy_zadatek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *