Spółka UG w Niemczech

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli niemiecka Gesellschaft mit beschränkter Haftung (w skrócie GmbH) to jeden z najpopularniejszych rodzajów spółek kapitałowych w Niemczech. Jednak jak pokazuje praktyka nie każdego przedsiębiorcę stać na jej założenie. Zarejestrowanie GmbH wymaga wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 25 tys. euro. Jest to bariera, którą wielu młodym przedsiębiorcom trudno pokonać. Jednak jeśli chcą oni zarejestrować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Niemczech, nie posiadając takiego kapitału, mogą zdecydować się na rejestrację  Unternehmergesellschaft haftungsbeschränkt (w skrócie UG). Zobacz czy jest ten rodzaj spółki oraz jak ją założyć?

Czym jest Unternehmergesellschaft haftungsbeschränkt?

Unternehmergesellschaft haftungsbeschränkt to stosunkowo nowy twór prawny. Powstał dopiero w 2008 roku i nazywany jest również spółką Mini-GmbH oraz 1-Euro-GmbH. Same nazwy dużo już powinny mówić o tej spółce kapitałowej. Przede wszystkim od tej trakcyjnej również się tym, że od przedsiębiorcy nie wymaga dużego wkładu własnego. Niemieckie prawo określa kapitał zakładowy przy zakładaniu Unternehmergesellschaft haftungsbeschränkt na co najmniej 1 euro. Sama spółka oraz jej uregulowania często porównywane są do angielskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która znana jest pod nazwą limited.

GmbH a 1-Euro-GmbH – czym się różnią?

Oprócz wyżej już wspomnianej różnicy w kapitałach zakładowych obydwóch niemieckich spółek wyróżnia się jeszcze kilka innych, znaczących elementów, które je od siebie odróżniają. Zaglądając spółkę UG, przedsiębiorca powinien pamiętać, że w nazwie przedsiębiorstw musi znaleźć się dopisek UG lub Unternehmergesellschaft – inne są niedopuszczalne.

Sama nazwa to jednak nie wszystko. Właściciele spółki 1-Euro-GmbH zobligowani są przez prawo do utworzenia rezerwy w wysokości co najmniej 25% rocznej nadwyżki, która wynika z bilansu końcowego. Takiego obowiązku nie mają tradycyjne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeśli odkładane przez UG rezerwy oraz zgromadzony kapitał przekroczą 25 tys. euro, to spółka automatycznie przekształci się w GmbH i będzie mogła dowolnie wykorzystywać rezerwy, już bez konieczności odkładania ich.

Należy także wspomnieć, że różnice pomiędzy GmbH oraz 1-Euro-GmbH widać w sposobie zarządzania. O ile ta pierwsza nie ma ograniczeń co do ilości wspólników i osób zarządzających, to ta druga prawnie posiada takie ograniczenia. UG może założyć maksymalnie 3 wspólników, a dyrektor zarządzający może być tylko jeden.

Oprócz tego spółka 1-Euro-GmbH zobowiązana jest do takich samych powinności jak jej starsza siostra zarówno w zakresie organizacyjnym, prawnym, jak i podatkowym. Oznacza to, że musi ona sporządzać bilans otwarcia, powołać dyrektora zarządzającego, który na stałe zamieszkuje w Niemczech, prowadzić podwójną księgowość, przegotowywać sprawozdawczość finansową oraz obowiązkowo publikować wyniki finansowe.

Jak otworzyć spółkę 1-Euro-GmbH?

Aby otworzyć spółkę 1-Euro-GmbH, należy wnieść kapitał w gotówce oraz posiadać wkład kapitałowy do jej założenia (mowa tu o kosztach jest założenia, inwentarzu). Konieczne jest także przygotowanie umowy wspólników, która zostanie poświadczona notarialnie. Przedsiębiorstwo musi także zostać wpisane do rejestru handlowego w Niemczech (należy o tym bezwzględnie pamiętać, ponieważ dopiero po tym fakcie ona faktycznie powstaje).

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *