Spółka cywilna w Niemczech

Jedną z popularniejszych spółek w Niemczech jest ta cywilna, w skrócie nazywana GbR. Jej założenie to dla wielu osób początek drogi w biznesie. Założenie spółki cywilnej w Niemczech jest jednak możliwe pod pewnymi warunkami. Zanim więc rozpocznie się proces rejestracyjny, warto sprawdzić, czy się je spełnia. Zobacz, co musisz wiedzieć o spółce cywilnej w Niemczech.

Warunki założenia spółki cywilnej w Niemczech

Przede wszystkim chcąc założyć spółkę cywilną w Niemczech, należy się zorientować czy branża, w której chce się działać oraz podejmowane działania nie zobowiązują do założenia firmy w innej formie prawnej, np. jako spółki jawnej. O spółce cywilnej można również mówić w momencie, kiedy mamy do czynienia z kilkoma niezależnymi przedsiębiorstwami, które chcą wspólnie założyć jedno przedsiębiorstwo, a co ważne wspólnie działać na rzecz ustalonego celu. Ważne jest także, aby wszyscy przedsiębiorcy wchodzący do spółki i stający się wspólnikami mieli świadomość, że odpowiadają oni za wszystkie zobowiązania przedsiębiorstw swoim prywatnym majątkiem. W przypadku spółki cywilnej w Niemczech stosowana jest solidarna odpowiedzialność.

Mówiły jaskółki, że niedobre są spółki

To polskie przysłowie doskonale oddaje ideę spółki cywilnej. Należy pamiętać, że w jej przypadku wszyscy wspólnicy solidarnie ponoszą odpowiedzialność za podejmowane działania, również te błędne. Każdy ze wspólników nie tylko rozliczany jest z własnych decyzji, ale również i decyzji wspólników. Dlatego tez ważne jest, aby spółkę cywilną zawiązywać ze sprawdzonymi i godnymi zaufania partnerami.

Jak założyć spółkę cywilną w Niemczech?

Zakładanie spółki cywilnej w Niemczech należy rozpocząć od określenia celu, jaki będzie realizować założone przedsiębiorstwo, wyboru wspólników, ustaleniu kapitału początkowego oraz procentowego udziału jego wniesienia przez każdego ze wspólników, uzgodnienia, kto obejmie funkcję zarządzającą i jak będą podejmowane decyzje w firmie oraz przygotowanie planu podziału zysków i strat generowanych przez przestępstwo. Jeśli już te kwestie są jasne, należy przystąpić do sporządzenia umowy spółki cywilnej. Prawo niemieckie nie zobowiązuje wspólników jej spisania, jednak ze względów bezpieczeństwa jest to zalecane.

Kolejnym krokiem jest nadanie spółce nazwy. W przypadku spółki cywilnej w Niemczech zazwyczaj nosi ona imiona i nazwiska wszystkich wspólników. W przypadku, gdy takie połączenie jest za długie, to można użyć samych nazwisk. Należy pamiętać, że nazwę ostatecznie zatwierdza niemiecka izba gospodarcza –handlowa.

Spółka cywilna w Niemczech powinna zostać zarejestrowana w urzędzie ds. działalności gospodarczej. Po zgłoszeniu może natychmiast rozpocząć działalność, ponieważ przez prawo traktowana jest jako osoba prawna jedynie w bardzo wąskim zakresie. W praktyce oznacza to, że każdy ze wspólników ze swoich zysków rozlicza się samodzielnie z fiskusem. Mimo to  trzeba pamiętać, że spółka cywilna w Niemczech zobligowana jest do prowadzenia księgowości, sprawozdawczości finansowej oraz składania deklaracji VAT do urzędu skarbowego. Obowiązki te wynikają z kodeksu handlowego oraz obowiązujących w Niemczech przepisów podatkowych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *