Firma jednoosobowa w Niemczech

Coraz więcej Polaków pracujących za zachodnią granicą decyduje się na przejście na samozatrudnienie. Oznacza to nic innego jak rezygnację z etatu i założenie własnej działalności gospodarczej. Popularność samozatrudnienia w Niemczech wynika z tego, że zasady prowadzenia firmy są łatwe, system rozliczeniowy koszty i elastyczny, a i możliwości współpracy z wieloma niemieckimi podmiotami gospodarczymi o wiele większe. Samozatrudnienie w Niemczech zazwyczaj opiera się na otwarciu jednoosobowej działalności gospodarczej. Zobacz jak to zrobić i co musisz wiedzieć o tej formie pracy.

Samozatrudnienie w Niemczech

O popularności samozatrudnienia w Niemczech mówią same liczby. Jak podaje Polsko Niemiecka Izba Przemysłowo- Handlowa w Niemczech 100 tysięcy firm posiada polskich właścicieli, niemal 90% z nich to mikroprzedsiębiorstwa, w których pracują jedynie ich właściciele. Najwięcej Polaków decydujących się na samozatrudnienie działa w branży budowlanej, remontowej oraz opiekuńczej. Dominują więc polskie złote rączki i opiekunki do osób starszych. Jednak z danych izby wynika, że na samozatrudnienie w Niemczech decydują się także informatycy, graficy, dziennikarze, marketingowy ora osoby świadczący usługi z szeroko rozumianej branży IT. Bez względu na to, jaką branżę się reprezentuje, procedura rejestracji firmy w Niemczech jest taka sama.

Czym jest Gewerbe-Anmeldung?

Gewerbe-Anmeldung to podstawowy formularz rejestracyjny firmy, który należy wypełnić. Formularz ten można otrzymać w miejskim lub gminnym urzędzie do spraw gospodarki. Wypełniony kwestionariusz należy złożyć wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu na terenie Niemiec, kopią umowy najmu lokalu, w którym będzie się świadczyć usługi i ewentualną koncesją. Przy składaniu formularza rejestrującego samozatrudnienie w Niemczech ważne jest także dołączenie potwierdzenia wniesienia opłaty rejestracyjnej. Może ona wynosić od 30 do 60 euro. O jej wysokość najlepiej dopytać bezpośrednio  urzędzie, ponieważ każdy land ustala swoją cenę.

O zarejestrowaniu działalność gospodarczej w urzędzie ds. gospodarki automatycznie zapowiadane są inne instytucje takie jak towarzystwo ubezpieczeniowe, urząd skarbowy czy izba rzemieślnicza lub handlowo-przemysłowa. W odpowiedzi na tę informację samozatrudnionemu przyznawany jest numer identyfikacji podatkowej oraz numer statystyczny. Dane te przesyłane są poczta pod wskazany w formularzu adres. Jeśli chce się przyspieszyć całą procedurę najlepiej samodzielnie udać się do tych urzędów i wypełnić konieczne formularze. Na ich podstawie urząd skarbowy określa również czy firma ma być, czy nie ma być płatnikiem VAT.  Niemczech określane jest to na zasadzie obrotu wypracowanego przez przedsiębiorstwo, gdy przekracza on 17,5 tysiąca euro, konieczne jest opłacanie zaliczek na VAT. Mniejszy obrót zwalnia z tego podatku.

Jak otworzyć firmę remontowo-budowlaną w Niemczech?

Osoby, które chcą otworzyć firmę remontowo budowlaną w Niemczech, muszą zdawać sobie sprawę, że nie zawsze będą mogli to zrobić. Aby było to możliwe, konieczne jest uzyskanie od Izby Rzemieślniczej potwierdzenia kwalifikacji i dopuszczenia do prowadzenia działalności gospodarczej w danym zakresie. Potwierdzenie takie można zdobyć, przedstawiając dowody na zdobyte wykształcenie w danym kierunku lub też posiadane doświadczenie w danym zawodzie. Dokumenty, które przedstawia się do weryfikacji Izbie Rzemieślniczej, powinny być przetłumaczone na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego. Jeżeli izba uzna przedstawione dokumenty, wyda Ausnahmebewiligung, czyli specjalne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej. Rzemieślnicy powinni też pamiętać o konieczności zapisania się do izby rzemieślniczej w danym regionie. Jest to obowiązkowe dla każdej niemieckiej firmy. Z racji zapisu do izby pobierane są również comiesięczne składki członkowskie.

Samozatrudnienie w Niemczech – wolne zawody

Osoby, które w Niemczech wykonują tzw. wolne zawody i chcą przejść na samozatrudnienie, powinny pamiętać, że konieczne jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Kwalifikacje te uzyskuje się w specjalnych izbach np. lekarskiej czy adwokackiej. To one wydają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej.

Bez względu na to, jaką firmę i w jakiej formie otworzy się w Niemczech, trzeba pamiętać, że każda z nich zobowiązana jest do prowadzenia księgowości i rozliczeń, a także odprowadzania podatku do niemieckiego urzędu skarbowego. Polacy z racji tego, że zazwyczaj nie za dobrze orientują się w niemieckich przepisach podatkowych, decydują się na zatrudnienie zewnętrznego doradcy podatkowego. Ten przygotowuje dla nich dokumenty oraz kontaktuje się z urzędem skarbowy, a także dba o to, aby jak najwięcej pieniędzy z odpisów podatkowych pozostawało w kieszeni przedsiębiorcy. Samozatrudnienie w Niemczech jak więc widać nie jest trudne i opiera się na podobnych zasadach jak w Polsce. Konieczne jest jednak pamiętanie, że ta forma zarabiania na własne utrzymanie nie może być próbą oszukania niemieckiej administracji i sprytnego omijania podpisania umowy o pracę z niemieckim przedsiębiorcą. Jeśli tak będzie, a urząd się zorientuje, obydwie strony czekają duże kary finansowe.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *