Windykacja dłużnika

Płynność finansowa to niezwykle ważne pojęcie w strukturach firm. Każdemu sprawnie działającemu przedsiębiorstwu zależy w głównej mierze na terminowej realizacji zobowiązań wobec swoich kontrahentów, jak również terminowego otrzymywania należności od klientów.

Windykacja dłużnika

Problemy z płatnościami

 Sytuacje finansowe firm potrafią bardzo szybko się zmieniać, przez co też z dnia na dzień dana jednostka może popaść w problemy finansowe. Takie sytuacje zdarzają się, kiedy np. traci się największych klientów lub pojawiają się jakieś problemy firmowe. Niejednokrotnie też problemy finansowe w danym przedsiębiorstwie nakręcane są nieterminowym otrzymywaniem należności od swoich klientów. Niestety coraz częściej zdarzają się sytuacje, kiedy kontrahenci znacznie opóźniają się z zapłatą swoich należności, albo też w ogóle jej nie uiszczają. Zatory finansowe generowane przez niezrealizowane należności mogą być tragiczne w skutkach. Opóźnienia w płatnościach na duże sumy mogą wręcz doprowadzić do upadku firmy, jej niewypłacalności. A co najgorsze nie zawsze jest to związane ze złą polityką firmy, tylko właśnie przez opóźnienia w płatnościach należności od klientów.

Jak można egzekwować swoje należności?

 Najlepszym rozwiązaniem na walkę z nieuczciwymi kontrahentami jest windykacja należności, która prowadzona jest w imieniu firmy przez kancelarię prawną. Windykacja należności opiera się na kilku głównych działaniach, które podejmowane są w celu ściągnięcia należności. Warto skorzystać z pomocy specjalistów np. z kancelarii https://www.arkana-lex.eu/oferta/obszary-praktyki/windykacja-naleznosci.html, którzy od wielu lat wspierają klientów w walce z odzyskiwaniem należności od dłużników. W pierwszym kroku windykacja należności opiera się na tzw. windykacji przed sądowej, w ramach której prawnicy starają się m.in. monitorować działania dłużnika pod kątem spełniania bieżących zobowiązań. W tym momencie firma dłużnika jest bardzo mocno monitorowana, zaś prawnicy sprawdzają/ badają wszystkie przesłanki, które mogłyby wskazywać na zgłoszenie wniosku o upadłość dłużnika. Wszystkie ustalone informacje, tzw. monity, na bieżąco przesyłane są do dłużnika, w celu wezwania go spłaty zaległej należności. Takie działania pokazują dłużnikowi, że jego sytuacja jest mocno monitorowana i jeżeli ma on środki, którymi mógłby spłacić dług, to zostaną one wskazane w odpowiednich dokumentach. Czasami już tego typu działania są wystarczające, by wyegzekwować płatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *