Rozliczenie podatku w Niemczech

Przeprowadzka do Niemiec, a co za tym idzie, praca tam wiąże się z koniecznością dokonywania rozliczeń podatkowych. Jedna nie dla wszystkich niemiecki system podatkowy jest takie łatwy i prosty. Wiele osób zastanawia się, gdzie dokładnie trafią pieniądze z podatków i jak w ogóle rozliczać się z zarobionych w Niemczech pieniędzy. Pytania te nasilają się wraz z końcem roku podatkowego. Wiele kontrowersji oraz duże zaciekawienie wzbudza szczególnie zwrot nadpłaty za odprowadzony podatek w Niemczech. Od razu warto zaznaczyć, że taki należy się każdemu, kto legalnie pracuje u naszych zachodnich sąsiadów i od którego pracodawca odprowadzał zaliczki podatkowe. To przy rozliczeniu tych zaliczek wychodzi nadpłata podatku, który można otrzymać. Zobacz, jak rozliczyć podatek w Niemczech.

Podatki w Niemczech

 • Podatki w Niemczech wyglądają podobnie jak w Polsce. Podzielone są one na te pobierane od osób fizycznych i prawnych oraz działalności gospodarczych. W przypadku osób fizycznych obowiązkiem jest płacenie Einkommensteuer, czyli odpowiednika polskiego podatku dochodowego, który dzieli się na ograniczony i nieograniczony, o czym opowiemy w dalszej części artykułu. Sam podatek dochodowy w Niemczech składa się z kilku części:
 • Lohnsteuer – ta składka opłacana jest przez osoby zatrudnione i potrącana comiesięcznego z wynagrodzenia; wysokość tej daniny uzależniona jest od osiąganych dochodów oraz klasy podatkowej;
 • Kirchensteuer  – to podatek kościelny i płaci się go wyłącznie na Kościół; do jego uiszczania zobligowane są osoby, które deklarują w Niemczech przynależność do religii; wysokość Kirchensteuer  zależy od danego landu, w większości jednak wynosi 9%; osoby, które deklarują się jako niewierzące i tak ponoszą ten podatek, tylko jest on odprowadzany na inne cele; deklaracji co do religii dokonuje się przed podjęciem pierwszego zatrudnienia w Niemczech;
 • Solidaritätszuschlag  – podatek ten odprowadza się, jeśli mieszka się i pracuje w zachodnioniemieckich landach; jest on pobierany na rzecz Niemiec Wschodnich i nazywany podatkiem solidarnościowym; służy zniwelowaniu różnic pomiędzy wschodem a zachodem; wysokość tego podatku to 5,5%.

Zwrot podatku w Niemczech

Pracując legalnie na terenie Niemiec i opłacając podatki, najprawdopodobniej należy ci się zwrot nadpłaty. Jej wysokość jest kwestią bardzo indywidualna i zależy od wielu czynników. Jeśli chce się poznać dokładną kwotę zwrotu podatku z pracę w Niemczech najlepiej udać się do wykwalifikowanego doradcy podatkowego w Niemczech lub w Polsce i przedstawić mu wszystkie dokumenty i informacje związane z zatrudnieniem. Na ich podstawie będzie on mógł dokonać stosownych wyliczeń.

Praca w Niemczech – gdzie rozliczać podatek?

Do wyboru miejsca (kraju) rozliczenia podatku najlepiej jest podejść jak najpraktyczniej. Najlepiej jest rozliczać się w miejscu aktualnego zamieszkania oraz pracy. To z nim mamy najwięcej wspólnego i tu znajdują się instytucje, do których w przypadku błędów będzie trzeba się udać. Jechanie z Berlina na Białegostoku, aby uzupełnić podpis, może być męczące, czasochłonne i kosztowne. Dlatego też radzimy, aby pracując za zachodnią granicą rozliczać się w Niemczech. Jednak, aby móc to zrobić konieczne jest zamknięcie wszystkich sprawa w polskim Urzędzie Skarbowym. Jest to warunek konieczny, który pozwala na uzyskanie zaświadczenia UE EOG. Zaświadczenie to potrzebne jest do rozliczania się w Niemczech. Należy też wspomnieć, że jeśli w danym roku podatkowym posiada się dochody i z Polski i z Niemiec  rozliczenie podatku następuje zawsze w Polsce, jest to obowiązek podatnika.

Kiedy trzeba się rozliczać z podatku w Niemczech?

Niemieckie prawo podatkowe przewiduje kilka sytuacji, w których każdy ma obowiązek rozliczyć się przed Finanzamt, czyli niemieckim fiskusem. Rozliczenia należy dokonać przede wszystkim wtedy, gdy on sam wysyła nam wezwanie do zapłaty. Można je dostać, jeśli:

 • posiada się więcej niż jednego pracodawcę w tym samym czasie,
 • otrzymuje się świadczenia socjalne wypłacane z budżetu państwa,
 • świadczy się usługi wynajmu lub dzierżawy i z tego tytułu czerpie się zyski,
 • osiągany w miesiącu dochód przekracza 410 euro.

O tym, czy trzeba rozliczyć się z niemieckim Urzędem Skarbowym, decyduje także stan cywilny podatnika. To od niego zależy klasa podatkowa, która definiuje obowiązek rozliczania. Jeżeli jest się zakwalifikowanym do klasy od 2 do 6, można być niemal pewnym, że będzie się zobligowanym do rozliczenia w Niemczech. Osoby posiadające pierwszą klasę podatkową nie muszą tego robić. Trzeba jednak zazwyczaj, że 1 klasa podatkowa charakteryzuje się bardzo wysokimi zaliczkami odprowadzanymi na poczet podatku przez pracodawców. W praktyce oznacza to, że rozliczenie podatku w Niemczech może okazać się bardzo korzystne. W gwoli uściślenia klasy podatkowe w Niemczech dzielą się następująco:

 • klasa podatkowa I – osoby niezamężne, rozwiedzione, pozostające w separacji, osoby zamężne, których małżonek przebywa poza UE, osoby owdowiałe (2 lata po śmierci małżonka);
 • klasa podatkowa II – osoby samotnie wychowujące dziecko, na które dostają zasiłek rodzinny lub kwotę wolną od podatku ze względu na posiadanie dziecka;
 • klasa podatkowa III – osoby zamężne, których małżonek nie otrzymuje wynagrodzenia za pracę lub nie należy do V klasy podatkowej, osoby zamężne, których małżonek przebywa na terenie EU, osoby owdowiałe rok po śmierci małżonka;
 • klasa podatkowa IV – osoby zamężne mieszkające razem, jeśli jeden z małżonków jest pracownikiem i przynależy do klasy IV;
 • klasa podatkowa V – osoby zamężne, jeśli współmałżonek należy do klasy podatkowej III;
 • klasa podatkowa VI – osoby wolne lub zamężne, które pozostają w stosunku pracy, kiedy nie są w stanie przedłużyć karty podatkowej lub zaświadczania z urzędu skarbowego za dany rok.

Rodzaje podatku w Niemczech

W Niemczech istnieją dwa podatki – nieograniczony i ograniczony. W przypadku podatku nieograniczonego ma się możliwość skorzystania z przysługujących ulg. Jeśli rozliczamy się z podatku organicznego, ulgi podatkowe przysługują, jednak nie są one pełne. Wylicza się je na podstawie czasu przepracowanego w Niemczech. Oznacza to, że podatek nieograniczony jest o wiele bardziej korzystny i należy dążyć do tego, aby zostać nim objętym. Aby tak się stało, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Zalicza się do nich:

 • fakt, że 90% dochodów z danego roku podatkowego pochodzi z Niemiec,
 • fakt, że na terenie Niemiec w danym roku podatkowym przepracowało się min. 183 dni,
 • fakt, że dochody z innych krajów (np. Polski) nie mogą przekroczyć określonej kwoty; kwota ta jest ustalana indywidualnie dla każdego roku podatkowego.

Jeśli nie spełnia się tych warunków, a mimo to chce się dokonywać rozliczeń na nieograniczony podatek, trzeba złożyć specjalny wniosek do urzędu. Najpewniej zostanie on uwzględniony, jeśli na terenie Niemiec przepracowało się nie mniej niż 183 dni w danym roku podatkowym.

Kwota wolna od podatku w Niemczech

Podobnie jak w Polsce w Niemczech również występuje kwota wolna od podatku. Jest to kwota, której jeśli się nie przekracza, uprawnia do odzyskania całości zapłaconego podatku. Otrzymanie zwrotu jest uzależnione od dostarczenia kompletu dokumentów oraz rozliczenia z niemieckim fiskusem. Kwota wolna od podatku w Niemczech każdego roku się zmienia, jednak średnio wynosi ok.  8 tys. euro.

Jak się rozliczać z niemieckim fiskusem?

Do rozliczenia podatku w Niemczech konieczne są odpowiednie dokumenty. Postawa jest niemiecka karta podatkowa tzn. Lohnsteuerbescheinigung. Kartę tą otrzymuje się od pracodawcy po zakończeniu roku podatkowego lub w chwili rozwiązania współpracy. Jeśli takiej karty się nie otrzyma lub ją zgubi, rozliczenia podatku w Niemczech można dokonać na podstawie ostatniego paska wypłaty u pracodawcy, na którym widnieje data zakończenia pracy u niego. Przy rozliczeniu podatku w Niemczech istotne jest również posiadanie wniosku UE EOG. Oprócz tych dokumentów przy samodzielnym rozliczeniu należy wypełnić niemieckie formularze podatkowe oraz zgromadzić dokumenty potwierdzające poniesione koszty w związku z podjęciem pracy na terenie Niemiec. Szczególnie ważny jest ten ostatni punkt, czyli zbierania paragonów i rachunków związanych z pracą w Niemczech. Jako takie kwalifikują się rachunki za paliwie, koszty związane z hotelami w delegacji, bilety miesięczne itp. Dokumenty te przedstawiane są niemieckiemu urzędowi skarbowymi w celu zwiększenia kwoty należnego podatku. Trzeba jednak pamiętać, że kwoty tej nie zwiększają same rachunki, ale przysługujące ulgi na podstawie, których się je rozlicza (dot. podatku nieograniczonego).

Termin rozliczeń podatkowych w Niemczech

Terminy rozliczeń podatkowych w Niemczech są ruchome. Ustalane są one przez Urząd Skarbowy. Zazwyczaj okres ten wypada w okolicach maja – lipca. Dłuższy termin rozliczenia podatkowego mają doradcy podatkowi. Deklaracje mogą oni składach nawet do lutego następnego roku. Oznacza to, że rok podatkowy 2017, mogą zamknąć do lutego 2019 roku. Zgodnie z niemieckim systemem podatkowym deklarację rozliczania można złożyć aż 4 lata wstecz.

Doradcy podatkowi w Niemczech

Rozliczenia podatku w Niemczech można dokonać samodzielnie lub skorzystać z pomocy certyfikowanego doradcy. Ta druga opcja jest szczególnie kusząca, jeśli nie zna się języka oraz nie do końca sprawnie porusza w niemieckim systemie podatkowym. Doradca podatkowy nie tylko pomoże uzyskać jak największy zwrot podatku za pracę w Niemczech, ale również i przyczyni się do tego, że zwyczajnie uzyska się go szybciej. Decydując się na powierzenie komuś swojego rozliczenia podatkowego, należy jednak sprawdzać, czy warto mu zaufać.  Najlepiej i najbezpieczniej jest wybrać certyfikowaną kancelarię podatkową. Zdobycie takiego certyfikatu w Niemczech nie jest łatwe, konieczne jest spełnianie szeregu wymogów prawnych i merytorycznych, a więc można liczyć na to, że firma będzie wiarygodna i profesjonalna. Certyfikowany doradca nie tylko przygotuje komplet dokumentów rozliczeniowych, ale i w oparciu o udzielone pełnomocnictwo załatwi te brakujące np. od pracodawcy, z którym zakończyło się współpracę. W Niemczech certyfikowani doradcy podatkowi noszą tytuł Steuerberatera.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *