Jak założyć firmę w Niemczech

Skomplikowany system podatkowy, piętrząca się biurokracja, mało jasne procedury i niezbyt uprzejmi urzędnicy wszystko to sprawia, że niekiedy prowadzenie działalności  gospodarczej w Polsce jest bardzo trudne. Zirytowani tym przedsiębiorcy straszą, że przeniosą swoją firmę do Czech, na Słowację czy do Niemiec. Nie zawsze jednak te groźby są tylko groźbami. Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na ten krok. Co więcej, wybiera go tez dużo osób, które własny biznes chce otworzyć po raz pierwszy. Szczególnie dużą popularnością cieszy się rejestracja firmy w Niemczech. Kraj ten kojarzy się biznesmenom z ładem, porządkiem, zorganizowaniem i przestrzeganiem prawa. Nie ma też co ukrywać, że dużym plusem założenia firmy w Niemczech jest przyjazny system podatkowy, który obejmuje działalności gospodarcze. Zanim jednak zacznie się korzystać z plusów bycia niemieckim przedsiębiorcą, firmę w kraju Bacha należy zarejestrować. Zobacz, jak założyć firmę w Niemczech.

Jaka firmę można założyć w Niemczech?

W Niemczech podobnie jak w Polsce można założyć kilka rodzajów działalności gospodarczej. Tym najpopularniejszym jest samozatrudnienie, które odpowiada naszej jednoosobowej działalności gospodarczej. Oprócz tego przedsiębiorca może zdecydować się na zarejestrowanie: działalności prowadzonej na własny rachunek, przedstawicielstwa, samodzielnego oddziału, spółki. W przypadku założenia spółki w Niemczech wybiera się pomiędzy tą jawną, cywilną, komandytową oraz z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przy wyborze formy biznesu należy pamiętać, że niemieckie prawo rozgranicza samozatrudnienie i działalność prowadzoną na własny rachunek. Te rodzaje działalności gospodarczej nie są ze sobą tożsame. O samozatrudnieniu mówi się, kiedy przedsiębiorca współpracuje tylko z jednym podmiotem. W przypadku, gdy zakłada się działalność prowadzoną na własny rachunek, to jej właściciel jest zobowiązany do współpracy z więcej niż jednym zleceniodawca. W innym przypadku urzędnicy mogą uznać, że przedsiębiorstwo zostało założone w celu ominięcia podpisywania umowy o pracę.

Kiedy w Niemczech potrzebna jest koncesja?

Przed udaniem się do urzędu i rejestracją firmy w Niemczech, należy też sprawdzić, czy rodzaj działalności, który chce się prowadzić, nie jest objęty obowiązkiem posiadania koncesji. Jeśli tak jest, należy wstąpić do odpowiednich urzędów o stosowne pozwolenia. Z koniecznością uzyskania koncesji na prowadzenie firmy w Niemczech muszą liczyć się te osoby, które zamierzają otworzyć działalność gospodarczą w branży transportowej, gastronomicznej, ubezpieczeniowej oraz które chcą trudnić się handlem bronią i materiałami niebezpiecznymi lub handlem obwoźnym.

Kto może założyć firmę w Niemczech?

Posiadanie koncesji to nie jedyne obostrzenie, które trzeba spełnić, chcąc założyć firmę w Niemczech. Kolejnym jest posiadanie stałego adresu zameldowania na terenie Niemiec. Obowiązek ten muszą spełnić również obywatele Polscy. Jest on niezależny od obowiązującej na terenie Unii Europejskiej swobody przepływu kapitału, osób i usług.

Rejestracja firmy w Niemczech – konieczne dokumenty

Po uzyskaniu niezbędnych (ewentualnych) koncesji oraz adresu zameldowania w Niemczech przychodzi pora na odwiedzenie urzędu i zarejestrowanie działalności gospodarczej w Niemczech. W tym celu wypełnia się stosowny formularz  tzn. Gewerbe-Anmeldung oraz dołącza do niego załączniki.

Zazwyczaj załącznikami jest kserokopia paszportu i dowodu zameldowania. Jeśli działalność gospodarcza będzie działać w oparciu o koncesję, załącznikiem jest też kserokopia otrzymanego dokumentu, ewentualnie dokument potwierdzający dopuszczenie do działalności rzemieślniczej. Kolejnym załącznikiem jest umowa najmu lub użyczania lokalu, który przeznaczy się na cele związane z prowadzeniem firmy. Zdarzają się też przypadki, że przy rejestracji firmy przedsiębiorca proszony jest o zaświadczenie o niekaralności lub prawie swobodnego przesiedlania się.

Sam formularz rejestracji firmy w Niemczech nie jest skomplikowany i bez problemu można go wypełnić samodzielnie. Bez większych kłopotów  w sieci znajdzie się także instrukcję wypełniania Gewerbe-Anmeldung w języku polskim.

Rejestracji firmy w Niemczech dokonuje się w urzędzie ds. gospodarki (Gewerbeamt) lub w Urzędzie Porządkowym (Ordnungsamt). Założenie firmy w Niemczech jest płatne, a wysokość opłaty uzależniona jest od danego landu i wynosi średnio ok. 30 euro. Na decyzję z urzędu czeka się ok. 3 dni. O założeniu firmy automatycznie informowany jest urząd skarbowy, izba przemysłowo- handlowa i w razie potrzeby izba rzemieślnicza.

Automatyczne powiadomienie o założeniu firmy urzędu skarbowego skutkuje tym, że nada on numer identyfikacji podatkowej, który jest niezbędny do rozliczania się z fiskusem (ważne: aby go otrzymać, konieczne jest wypełnianie i odesłanie do urzędu formularza, który otrzyma się albo pocztą, albo w urzędzie przy rejestracji firmy).

W Niemczech najprościej jest zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą. Aby z nią wystartować, nie jest potrzebny żaden kapitał początkowy Należy jednak pamiętać, że w takim przedsiębiorstwie nie można zatrudniać pracowników. Oznacza to, że jeśli biznes będzie się rozwijał, konieczne stanie się jego przekształcenie w spółkę. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zobowiązany jest do opłacania składek na podatek dochodowy od osób fizycznych, może być natomiast zwolniona z podatku VAT, jeśli kwota wolna od podatku nie przekroczy 8,8 tys. euro.

Składki ubezpieczeniowe odprowadzane od firmy w Niemczech

Jedną z głównych zalet rejestracji firmy w Niemczech jest wysokość składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. W przypadku ubezpieczenia zdrowotnego to przedsiębiorca wybiera czy chce płaci tą składkę firmie prywatne, czy sektorowi publicznemu. Jeśli mówimy o ubezpieczeniu emerytalnym w Niemczech, to trzeba natomiast wspomnieć, że jest ono dobrowolne. Żaden właściciel firmy nie jest zobligowany do jego opłacania.

Podatki od firm w Niemczech

Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się założyć jednoosobową firmę w Niemczech (a także spółkę cywilną), zobligowani są do płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z konwencją unikania podwójnego opodatkowania Polacy, którzy zdecydowali się na założenie firmy w Niemczech, nie muszą się rozliczać z zagranicznych dochodów z rodzimymi urzędami skarbowymi. Po zarejestrowaniu firmy najlepiej jest samodzielnie zwrócić się do niemieckiego urzędu skarbowego i wybrać formę opodatkowania, jednocześnie np. starając się o zwolnienie z podatku VAT, zaznaczając we wniosku, że wybiera się opodatkowanie na zasadach przewidzianych dla małej działalności gospodarczej, czyli Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Należy też wiedzieć, że w zależności od uzyskanego przychodów można być zwolnionym z płacenia podatków do izb. Z odprowadzania składek zwolnione są firmy, których dochód roczny nie przekracza 5,2 tys. euro oraz przedsiębiorstwa, które w pierwszym i drugim roku dzielić nie przekroczyły 25 tys. euro przychodu. Firmy w Niemczech zobligowane są również do opłacania podatku od działalności gospodarczej, trzeba go uiszczać, jeśli roczny dochód przekroczył kwotę 24,5 tys. euro.

W przypadku założenia spółki posiadającej osobowość prawną ich właściciele muszą natomiast opłacać podatek zwany Körperschaftsteuer. Jego aktualna stawka wynosi 15%, a podstawa opodatkowania jest dochód z całego roku.

W przypadku podatku VAT w Niemczech, aby być zobligowanym do jego płacenia, dochody przedsiębiorstwa muszą przekroczyć 17,5 tys. euro w roku podatkowym. Stawka podatku VAT w Niemczech wynosi 19% na wszystkie towary i usługi. Obniżona stawka podatku VAT w wysokości 7% stosowana jest na artykuły żywnościowe (z wyłączeniem napojów i obrotu restauracyjnego), sprzęt medyczny, usługi medyczne i transport pasażerski. Okresowa sprawozdanie podatkowe składa się kwartalnie, zawsze w ciągu 10 dni od końca ostatniego miesiąca kwartału. Na koniec roku przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania rocznego, które zawiera sumę wszystkich złożonych deklaracji wraz z korektami zapłaconego podatku VAT.

Mówiąc o dokumentacji podatkowej, trzeba zaznaczyć, że wszelkie dokumenty firmowe przedsiębiorca mu przechować przez okres 6 lub 10 lat. Dotyczy to dokumentów związanych z rejestrowaniem działalności, zatrudnianiem pracowników, opracowywaniem rachunków zysków i strat, nazwy firmy oraz adresów zleceniodawców, informacji o wykonywanych usługach czy miejscu ich świadczenia.

Zalety rejestracji firmy w Niemczech

Rejestracja firmy w Niemczech ma wiele zalet – zaczynając od samego założenia, które jest dziecinnie proste do prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy przede wszystkim mogą liczyć na bardziej przyjazny system podatkowy – wysokość podatków jest niższa, a kwota od podatku wyższa niż w Polsce. Jest to szczególnie ważne dla początkujących biznesmenów, którzy na początku swojej działalności nie muszą się właściwie martwić podatkami. Plusem jest również to, że prowadząc firmę w Niemczech więcej wydatków i w szerszym zakresie można odpisywać od postawy opodatkowania (ważne jest jednak zachowanie rachunków potwierdzających ich poniesienie). Polskich przedsiębiorców do Niemiec przyciąga również brak składek ZUS. W praktyce ich brak pozwala zaoszczędzić nawet 200 euro miesięcznie. Obowiązkowe są tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne, natomiast ubezpieczenie emerytalne jest zupełnie dowolne. Polski przedsiębiorca w Niemczech może również liczyć na atrakcyjne programy pożyczkowe i pomocowe, których celem jest wspieranie młodych biznesów. Warto także dodać, że zakładając firmę w Niemczech, towary można sprzedawać a usługi świadczyć zarówno na terenie Niemiec, jak i Polski lub innego kraju członkowskiego UE.

Trzeba jednak zaznaczyć, że zarejestrowanie firmy w Niemczech warto dobrze i gruntownie przemyśleć. Chociaż opcja jest kusząca, to nie zawsze może wyjść na dobre. Brak znajomości niemieckich realiów, systemu podatkowego i prawnego, a także i języka może przyczynić się do niemałych problemów i sprawić, że biznes okaże się niewypałem. W związku z tym ta opcja najlepsza jest dla osób, które kilka lat pracowały w Niemczech i miały okazję poznać kulturę biznesową, zwyczaje oraz rynek naszego zachodniego sąsiada.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *