Rejestracja polskiej firmy w Niemczech

W Niemczech podobnie jak w Polsce nie wszystkie przedsiębiorstwa muszą płacić podatek VAT. Są do tego zobligowane tylko niektóre z działalności gospodarczych, które trudnią się konkretnymi usługami. Kolejnym podobieństwem pomiędzy VAT-em w Niemczech i w Polsce jest fakt, że osobno przebiega rejestracja do VAT-u dla transakcji krajowych, a osobno dla wewnątrzunijnych, czyli tych z podmiotami działającymi na terenie całej Unii Europejskiej. W pierwszym przypadku otrzymuje się numer podatkowy nazywany Steuernummer, w drugim Umsatzsteuer – Identifikationsnummer. Zobacz, jak  przebiega podatkowa rejestracja polskich firm do VAT w Niemczech.

Kiedy polska firma musi zarejestrować się do VAT w Niemczech?

Polskie przedsiębiorstwa zobligowana są do rejestracji do VAT, jeśli prowadzą działalność na terenie Niemiec, która zobowiązuje do zapłaty tego podatku. Działalność podlegająca opodatkowaniu to:

  • transport osób przez terytorium Niemiec,
  • sprzedaż wysyłkowa na terenie Niemiec przekraczając kwotę 100 tys. euro,
  • usługi związane z nieruchomościami, w tym te budowlane,
  • import towarów, których odprawa celna została przeprowadzona w Niemczech,
  • dostawy towarów z Niemiec do innego kraju unijnego.

Rejestracja polskiej firmy do VAT w Niemczech

Utrzymanie niemieckiego numeru do rozliczeń transakcji VAT-owskich wiąże się z koniecznością rejestracji. Polskie firmy, aby mogły zostać płatnikiem VAT, muszą zgłosić się albo do Urzędu Skarbowego w Oranienburgu lub urzędu Skarbowego w Cottbus. Urzędy te obsługują polskich przedsiębiorców w porządku alfabetycznym – Oranienburg litery od A do M, Cottbus od N do Ż.

Cała procedura rejestracji do VAT w Niemczech przeprowadzana jest elektronicznie, nie ma potrzeby osobistego stawiennictwa w insynuacji. Chęć rejestracji do VAT należy zgłosić poprzez wysłanie maila. W odpowiedzi na niego uzyska się wykaz dokumentów, które trzeba będzie dostarczyć. Nadane numery identyfikacji podatkowej VAT przyjdą pocztą. Na ich nadanie czeka się ok. 6 tygodni, jednak okres ten może się wydłużyć, jeśli do urzędu dokumenty będzie się dostarczać z opóźnieniem.

Należy pamiętać, że składając wniosek, trzeba zaznaczyć, że chce się otrzymać numer do transakcji wewnątrzunijnych. Nie jest on nadawany automatycznie wraz z numerem do transakcji krajowych.

Obowiązki płatnika VAT w Niemczech

Polskie firmy, które zarejestrowały się do VAT w Niemczech, podlegają niemieckiemu systemowi podatkowemu. W związku z tym są one zobligowane do wypełniania nakładanych na nie przez prawo obowiązków. Do takich należy m.in. składanie comiesięcznych deklaracji wstępnych oraz deklaracji rocznych i opłacanie zaliczek na VAT. Rozliczenia z tej formy podatku w Niemczech prowadzone są w sposób elektroniczny za pomocą aplikacji ELSTERFormular. W wyjątkowych przypadkach urząd skarbowy może zezwolić na dostarczanie deklaracji w formie papierowej. Podatek VAT w Niemczech płatny jest do 10 dnia każdego miesiąca. Po upływie 3 lat działalności przedsiębiorstwo ma możliwość zmiany terminów rozliczeń na kwartalne lub roczne.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *