Do kogo po poradę prawną?

Gdy staniemy przed problemem dotyczącym usterki samochodowej, udajemy się do mechanika. Jeśli podupadniemy na zdrowiu, nie wahamy się co do wizyty u lekarza. Jeśli więc pojawi się konieczność rozwiązania problemu prawnego, również skorzystajmy z usług profesjonalisty. Kancelaria radcowska szybciej i trafniej zdiagnozuje oraz rozwiąże problem.

Do kogo po poradę prawną?

Dlaczego radca prawny, dlaczego kancelaria?

Radca prawny jest jednym z zawodów regulowanych ustawowo, mającym na celu obsługę prawną osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych. Regulacja rangi ustawowej zobowiązuje radcę do wykonywania swoich zadań z największą starannością wynikającą z wiedzy, oraz w zgodzie z kodeksem etyki zawodowej (czyli np. zakaz świadczenia pomocy prawnej drugiej stronie sporu).Kancelaria radcowska jest nie mniej, nie więcej jak zbiorem (czasem jednoosobowym) radców prawnych. Często korzysta radców prawnych wyspecjalizowanych w różnych dziedzinach, dzięki czemu kancelarie radcowskiej mogą dokonać kompleksowej obsługi prawnej spraw jednego podmiotu.

Rodzaj kancelarii prawnej

Radcowie prawni mogą wykonywać zawód w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, w ramach spółki cywilnej lub osobowej spółki prawa handlowego. W związku ze specyfiką poszczególnych form prowadzenia przedsiębiorstwa, warto zwrócić uwagę czy korzystamy bezpośrednio z usług radcy prawnego czy kancelarii prawnej. Rozróżnienie ma główne znaczenie dla ewentualnych celów postępowań odszkodowawczych.Nie istnieją przepisy wprost zabraniające zakładanie kancelarii przez osoby niebędące radcami prawnymi, ale – w związku ze stanowiskiem Sądu Najwyższego – jest to praktyka niedozwolona, więc jeśli taką wykryjemy, nie bójmy się jej zgłosić!

Umowa z kancelarią radcowską

Nawiązując kontakt, doprecyzujmy czy liczymy na rozwiązanie jednorazowego problemu czy nawiązanie obsługi stałej bądź cyklicznej.W przypadku stałej współpracy (ciągłej lub w interwałach czasowych), możemy oczekiwać wyznaczenia konkretnej osoby, z którą będziemy się kontaktować i będzie nam przekazywać opinię prawną całej kancelarii radcowskiej.Jeśli liczymy na rozwiązanie kwestii incydentalnej, zostaniem oddelegowani na osoby najbardziej kompetentnej w tej dziedzinie – radca ten, w innej sprawie, może odpowiedzieć, zgodnie z kodeksem etyki, iż woli nie udzielać porady w tej sprawie bez głębszej analizy tematu.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na aliantlaw.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *