Co warto wiedzieć na temat audytu sprawozdań finansowych?

Audyt bardzo często kojarzy się ze stresującym wydarzeniem w firmie czy instytucji. W końcu polega na bardzo dokładne i rzetelnym sprawdzaniu na przykład finansów. To proces wieloetapowy i złożony, którym mogą zajmować się tylko i wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Audyty finansowe prowadzone są przez biegłych rewidentów, którzy posiadają odpowiednią wiedzę oraz uprawnienia.

Co warto wiedzieć na temat audytu sprawozdań finansowych?

Audyt sprawozdań finansowych – kto go przeprowadza?

Biegły rewident to specjalista, który może przeprowadzić audyt sprawozdań finansowych. Jest on wpisany do specjalnego rejestru biegłych rewidentów, co następuje poprzez uchwałę podjętą przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Aby uzyskać status biegłego rewidenta trzeba między innymi mieć zdolność do czynności prawnych, być osobą niekaraną, co zostanie potwierdzone specjalnym zaświadczenie uzyskanym w sądzie, oraz posiadać nieposzlakowaną opinię. Poza tym by zostać biegłym rewidentem trzeba mieć też odpowiednie doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie, naturalnie związane z zawodami z branży finansowej. Dlaczego zawód biegłego rewidenta jest obostrzony tak dużymi wymaganiami? To zupełnie naturalne – rewident kontroluje sprawozdania finansowe różnych instytucji i firm, a zatem musi mieć nieposzlakowaną opinię i być osobą uczciwą. Audyt sprawozdań finansowych to bardzo poważne działań, stąd też tak liczne wymagania wobec kandydatów na rewidentów.

Gdzie prowadzi się audyty sprawozdania finansowe

Kiedy jest już zrozumiałe, kto może prowadzić audyt sprawozdań finansowych, kolejną bardzo ważną kwestią jest zatem to, gdzie są przeprowadzane tego typu sprawozdania? Tak naprawdę mogą być prowadzone one wszędzie – zarówno w instytucjach państwowych, jak też w firmach prywatnych, jednak po prostu wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z obrotami finansowymi na sumę przekraczającą 5000000 euro. Mowa tutaj zatem na przykład o bankach, zakład reasekuracji, zakładach ubezpieczeń, w spółkach akcyjnych, jednostkach działających w oparciu o obrót papierami wartościowymi, jednostkach zatrudniających co najmniej 50 osób. To tylko kilka przykładów tych miejsc, w których regularnie powinny być prowadzone audytu sprawozdań finansowych, które mogą wykryć ewentualne niezgodności.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z GLC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *