Co oznacza upadłość konsumencka i jak ją ogłosić?

Upadłość konsumencką mogą ogłosić osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Postępowanie toczy się wobec tych, którzy są niewypłacalni w wyniku własnego rażącego zaniedbania czy umyślnego działania. Podejmowanie złych decyzji, nieracjonalne gospodarowanie majątkiem – to prowadzi do zadłużenia, z którego często trudno jest wyjść samemu. W takich sytuacjach zawsze można rozważyć ogłoszenie upadłości konsumenckiej – najlepiej przy wsparciu dobrego adwokata.

Co oznacza upadłość konsumencka i jak ją ogłosić

Upadłość konsumencka w świetle prawa

Możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej oraz regulujące cały proces przepisy, znajdują się w ustawie z 31 grudnia 2014 roku. Rozszerzyła ona grupę osób, które mogą zostać objęte procedurą, co spowodowało odczuwalne zwiększenie liczby oficjalnie niewypłacalnych (tysiące osób każdego roku). Taka interpretacja jest zgodna ze standardami europejskimi, jak również potrzebami konsumentów w Polsce.       

Kiedy ogłosić upadłość konsumencką?

W potocznym rozumieniu upadłość konsumencka to bankructwo. Odnosi się ono wyłącznie do osób fizycznych, które w wyniku złych decyzji czy wpadnięcia w spiralę zadłużenia stały się niewypłacalne. Takie osoby nie są w stanie wieść normalnego życia ani zawrócić go na właściwe tory. Wszystko dlatego, że zazwyczaj są wobec nich prowadzone windykacje i postępowania egzekucyjne. To stresujące i utrudniające komfortowe, spokojne funkcjonowanie.

Co daje ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie dla wielu osób jest ostatecznością. Jednak czasem nie zdają one sobie sprawy z tego, że to jedyny sposób na zakończenie dotychczasowych problemów, głównie natury finansowej i rozpoczęcie nowego życia, wolnego od ciążących zadłużeń.

Oprócz komfortu psychicznego i spokoju, należy spodziewać się także korzyści materialnych:

  • dług nie narasta, odsetki nie są dalej naliczane,
  • jest możliwość otrzymania bonifikaty finansowej w razie sprzedaży nieruchomości przez syndyka,
  • jest możliwość (choć nie należy to do najpopularniejszych rozwiązań) całkowitego umorzenia długu, bez konieczności spłacania pozostałej części zadłużenia.

Upadłość konsumencka a wsparcie adwokata

Wsparcie adwokata przy ubieganiu się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest popularną praktyką. Daje nadzieję, że korzystny bieg sprawy oraz jej oczekiwane zakończenie – w najlepszej wersji odstąpienie od planu spłaty i umorzenie pozostałej części długu.

Choć opcja oficjalnego ogłoszenia bankructwa jest dostępna dla wszystkich, to jednak otrzymanie takiego statusu nie odbywa się automatycznie, lecz na podstawie złożonego wniosku wraz z argumentacją. Do tego indywidualna ocena sytuacji dłużnika czy wreszcie przeanalizowanie skutków, jakie daje uzyskanie statusu osoby niewypłacalnej. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *