Zatrudnienie cudzoziemców – przepisy i formalności

Dla wielu pracodawców bardzo atrakcyjne może wydać się zatrudnianie cudzoziemców. Wśród obywateli innych krajów z łatwością znaleźć można wykwalifikowanych specjalistów, którzy są gotowi świadczyć pracę na bardziej dogodnych dla pracodawcy warunkach niż polscy pracownicy. Niestety zorganizowanie przedsiębiorstwa w taki sposób, by można było w nim legalnie i efektywnie zatrudniać zagranicznych pracowników nie jest najłatwiejszym zadaniem. Wymaga od pracodawcy szeregu działań o charakterze technicznym jak i prawnym. Dlatego też już na etapie planowania zatrudnienia zagranicznych pracowników dobrze jest wejść w kontakt z kancelarią prawną posiadającą wyodrębniony dział prawa imigracyjnego albo zatrudniającą specjalistów z dziedziny stosunków pracy z cudzoziemcami. Wiedza ta jest skomplikowana (zwłaszcza w porównaniu z najpopularniejszymi kręgami specjalizacji prawników. Wymaga też znajomości praktyki organów państwowych w tej materii.

Zatrudnienie cudzoziemców

Masa formalności

Zatrudniając pracowników zagranicznych należy przygotować się na konieczność przygotowania wielu dokumentów, które podlegać będą ocenie właściwych organów administracji państwowej. Wyjątkiem od tej zasady jest zatrudnianie pracowników będących obywatelami Unii Europejskiej. Traktaty unijne gwarantują swobodę przepływu pracowników, dlatego zatrudnianie takiego pracownika nie wymaga dodatkowych formalności. Jedynym wyjątkiem jest tutaj zarejestrowanie pobytu po 3 miesiącach (co należy oczywiście do pracownika).

Gorzej jest w przypadku pracowników niebędących obywatelami Unii Europejskiej. Taki pracownik musi posiadać zezwolenie na pracę, które zdobyć musi potencjalny pracodawca. Trzeba tutaj zaznaczyć, że zezwolenie jest bardzo sformalizowane, ponieważ wskazuje zarówno strony przyszłego stosunku pracy jak i okres zatrudnienia oraz stanowisko. Nie uprawnia więc do swobodnego zmieniania pracodawcy oraz stanowiska przez pracownika. By uzyskać zezwolenie należy złożyć stosowny wniosek, dla którego organem właściwym jest wojewoda. Wniosek taki powinien zostać złożony w terminie 30 dni przed planowanym rozpoczęciem pełnienia obowiązków pracowniczych. Co do zasady okres na jaki jest wydawane zezwolenie wynosi maksymalnie 3 lata, jednak możliwe jest też w szczególnych okolicznościach wydanie zezwolenie obejmujące okres do 5 lat. Nie tylko stała praca wymaga zezwolenia, ale także przykładowo praca sezonowa (świadczona przez okres maksymalnie 9 miesięcy w rolnictwie, ogrodnictwie oraz turystyce). W przypadku takiej pracy wymagane jest osobne zezwolenie.

Obowiązki w zakresie dokumentacji

Pracodawca zatrudniający cudzoziemców musi liczyć się z faktem, że może być obiektem wzmożonego zainteresowania Państwowej Inspekcji Pracy. Dlatego też skrupulatnie musi prowadzić dokumentację dotyczącą swoich pracowników oraz zatrudniać ich w zgodzie z warunkami określonymi w Kodeksie Pracy. Wszelkiego rodzaju procedury wewnętrzne oraz zakresy obowiązków powinny być sporządzone w sposób zgodny z prawem, za co powinna odpowiadać dobrze zorganizowana komórka compliance spółki. Także w tym zakresie warto wejść w kontakt z kancelarią prawną.

Kolejny temat: Nieważność kredytu denominowanego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *