Progi (klasy) podatkowe w Niemczech

System podatkowy w Niemczech jest zupełnie inny niż w Polsce. Osoby, które po raz pierwszy rozliczają się z podatków za zachodnią granicą, mogą być zdziwieni tym, na jakich zasadach zostaną im one naliczone, bowiem w Niemczech na wysokość podatków wpływa stan cywilny podatnika. To na jego podstawie fiskus przedziela do odpowiedniej klasy podatkowej, a sama klasa podatków mówi o tym, jakiej wysokości podatki należy odprowadzać. Brzmi skomplikowanie? A to dopiero początek. Klas podatkowych w Niemczech jest 6, jednak  w ich obrębie występuje kilka kombinacji. Nie ma się jednak co martwić, do klasy podatkowej nie przypasuje się samodzielnie. Kwalifikacja następie automatycznie. Zobacz, jakie są klasy podatkowe w Niemczech, sprawdź, do jakiej należysz i jak się do niej zapisać.

Jak zapisać się do klasy podatkowej w Niemczech?

Zapis do klasy podatkowej w Niemczech następuje automatycznie przy zameldowaniu. Obowiązek meldunkowy dotyczy natomiast każdego, kto przebywa na terenie Niemiec powyższej 3 miesięcy, podejmuje pracę, staż lub studia. Meldunku dokonuje się w urzędzie meldunkowym. Aby to zrobić, należy posiadać umowę najmu lokalu mieszkalnego lub być  jego właścicielem. W przypadku pierwszej opcji obowiązkowym dokumentem jest również posiadanie potwierdzenia od wynajmującego. W trakcie wypełniania formularza z prośbą o meldunek należy określić czy mieszka się samemu czy ze współmałżonkiem lub dzieckiem. Jeśli meldunku dokonuje się z  małżonkiem, konieczne jest dostarczenie aktu małżeństwa, w przypadku meldunku z dzieckiem akt urodzenia pociechy.

W trakcie procedury meldunkowej osobom samotnym automatycznie przydzielana jest pierwsza klasa podatkowa, w przypadku małżeństwa kombinacja kas podatkowych IV/IV, a osobom samotnie wychowującym dziecko druga klasa podatkowa. O zmianę klasy podatkowej w Niemczech można starać się, wypełniając odpowiednie wnioski i przesyłając je do urzędu. Podatki naliczane są zgodnie z aktualnie obowiązującą klasą – pracodawca ma obowiązek pobrania co miesiąc z niemieckiego urzędu skarbowego aktualnej informacji w tym temacie i na jej podstawie wyliczyć wynagrodzenie.

Jakie są klasy podatkowe w Niemczech – wykaz podstawowych klas podatkowych w Niemczech

W Niemczech wyróżnia się 6 podstawowych klas podatkowych. Klasy te określają jaka wysokość podatku odprowadzana jest od wynagrodzenia brutto. Klasa podatkowa w Niemczech wpływa także na świadczenia otrzymywane w miejsce samego wynagrodzenie, np. zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek chorobowy czy wychowawczy. Klasy podatkowe w Niemczech to:

 • Klasa podatkowa I – należą do niej osoby:  samotne, niezamężne, rozwiedzione, pozostające w separacji, zamężne, których współmałżonek przebywa poza terenem Unii Europejskiej, owdowiałe powyżej 2 lat. Osoby należące do tej klasy podatkowej nie płacą podatków, jeśli ich dochód nie przekracza 945 euro.
 • Klasa podatkowa II – należą do niej osoby:  samodzielnie wychowujące co najmniej jedno dziecko, na które dostają zasiłek rodzinny lub kwotę wolną od podatku związana z posiadaniem dziecka. Kwota wolna od podatku dla tych osób wynosi 1077 euro.
 • Klasa podatkowa III – należą do niej osoby, których współmałżonek wybrał klasę podatkową V lub, który nie posiada zatrudnienia, osoby zamężne, których małżonek przebywa w  krajach Unii Europejskiej, owdowiałe w rok po śmierci współmałżonka. Dla tej klasy podatkowej kwota wolna od podatku wynosi 1788 euro.
 • Klasa podatkowa IV – należą do niej osoby, których współmałżonek wybrał klasę podatkową IV; należy jednak zaznaczyć, że w obrębie klasy IV stanieją możliwe kombinacje klas podatkowy IV/IV oraz III/V, rozliczanie IV/IV opłaca się, gdy wynagrodzenia małżonków są zbliżone do siebie. W tej klasie podatkowej mówimy o kwocie wolnej od podatku w wysokości 945 euro.
 • Klasa podatkowa V – należą do niej osoby zamężne, których współmałżonek rozlicza się w III klasie podatkowej. Obowiązująca kwota wolna od podatku to 105 euro.
 • Klasa podatkowa VI – należą do niej osoby wolne lub zamężne, które wykonują więcej niż jedną pracę, tj. zatrudnione są na dwóch etatach. W ich przypadku miesięczny dochód wolny od podatku to 0 euro.

Klasy podatkowe w Niemczech dla małżeństw – jaką kombinacje najlepiej wybrać?

O ile w przypadku klasy podatkowej dla osób stanu wolnego nie ma żadnych wątpliwości, o tyle małżeństwa często gubią się w tym, jakie warianty klas podatkowych mogą wybrać i jakie będzie dla nich najlepszy. Warto pamiętać, że mogą one skorzystać z 3 kombinacji, które odpowiednio dobrane przyniosą korzyści finansowe z rocznego rozliczenia z niemieckim fiskusem. Klasy podatkowe dla małżeństw w Niemczech to:

 • kombinacja klas podatkowych IV/IV – zalecana jest tym małżeństwom, które zarabiają mniej więcej tyle samo,
 • kombinacja klas podatkowych III/V – zalecana jest tym małżeństwom, w którym jedna osoba zarabia więcej, a jej pensja stanowi minimum 60% domowego budżetu; aby móc skorzystać z tej kombinacji małżonek, który zarabia więcej, powinien wybrać III klasę podatkową, co sprawi, że jego dochód netto będzie wyższy,
 • kombinacja klas podatkowych IV/IV z czynnikiem – w tej kombinacji obliczany jest czynnik (tzw. faktor) na podstawie, którego każdy z małżonków zostaje opodatkowany w zależności od swojego wkładu w domowy budżetu; na tej podstawie rozpatrywane są ulgi podatkowe przysługujące przynajmniej jednemu z małżonków; ta opcja rozliczenia z niemieckim fiskusem polecana jest dla małżeństw, w których różnica w wynagrodzeniach jest bardzo duża.

Klasa podatkowa dla Polaka pracującego w Niemczech, który zostawił współmałżonka w kraju

Polacy, którzy pracują w Niemczech, a w kraju zostawili współmałżonka, przede wszystkim pierwszym rozliczają się według III klasy podatkowej. To ona przeznaczona jest  dla osób, których współmałżonek przebywa i pracuje na terenie któregoś z krajów Unii Europejskiej. Trzeba jednak pamiętać, że aby móc uzyskać tę klasę podatkową przynajmniej 90% zarobków pary musi podlegać niemieckiemu opodatkowaniu. Możliwość przypisania do III klasy podatkowej ma się również, gdy zarobki jednego z małżonków nie przekraczają kwoty 16708 euro rocznie. W tej sytuacji nie ma wymogu 90% zarobków podlegających niemieckiemu fiskusowi.

Rozliczając się w Niemczech ze współmałżonkiem, należy do rozliczenia dołączyć zaświadczenie o zarobkach partnera, który mieszka i pracuje w Polsce. O rozliczaniu podatków w Niemczech warto pomyśleć szczególnie wtedy, gdy współmałżonek pracujący w Polsce zarabia mniej niż ten, który pracuje w Niemczech. Warto również pamiętać, że takim związkom przysługuje możliwość dokonania odliczeń z tytułu tzw. rozłąki z rodziną. Odliczeniu podlegają mn.in. koszty przyjazdu do Polski.

Jak sprawdzić jaką ma się klasę podatkową w Niemczech?

Klasę podatkową w Niemczech można ustalić poprzez elektroniczną kartę podatkową Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale (w skrócie ELStAM). Zawiera ona wszystkie dane podatnika, w tym również informacje, do jakiej klasy się należy. Danych o ELStAM udzielają niemieckie urzędy podatkowe w odpowiedzi na zapytanie telefoniczne lub mailowe podatnika. W przypadku osobistego udania się do urzędu skarbowego otrzymuje się zaświadczenie o klasie wydawane od ręki.

Ile podatku płaci poszczególne klasy podatkowe w Niemczech?

Na początku należy pamiętać, że najwyższy podatek dochodowy w Niemczech płacą osoby stanu wolnego i bezdzietne, czyli te należące do pierwszej klasy podatkowej. Z wynagrodzenia brutto obija  się co miesiąc ok. 28%. Warto wspomnieć, że choć klasa I ma najwyższe podatki, nie zawsze musi być najmniej korzystna. W jej przypadku najczęściej można liczyć na spore zwroty podatku pod koniec roku. W przypadku III klasy podatkowej podatek wynosi ok. 26% od wynagrodzenia brutto. Klasa podatkowa wpływa również na wykosić świadczeń wypłacanych w przypadku bezrobocia, chorobowego czy urlopu macierzyńskiego. Dla każdej z klas różny jest także podatek kościelny oraz solidarnościowy.

Należy też zaznaczyć, że w Niemczech z podatku musi rozliczać się:

 • każdy, kto jest stanu wolnego i jego dochody przekroczyły 8652 euro rocznie (ta suma może się zmieniać na przestrzeni lat),
 • małżeństwa, które w ciągu roku zarobiły więcej niż 17304 euro,
 • osoby prowadzące na terenie Niemiec własną działalność gospodarczą.

Jak zmienić klasę podatkową w Niemczech?

Niekiedy przypisanie do klasy podatkowej przez urząd meldunkowy jest błędne lub mało opłacalne dla podatnika. W takich sytuacjach warto rozważyć jej zmianę. O zmianę klasy podatkowej w Niemczech trzeba też zadbać, jeśli zmienia się nasza sytuacja życiowa i rodzinna. Mowa tu przede wszystkim o tym, jeśli podatnik zmienia stan cywilny, czyli zawarł związek małżeński, owdowiał, wziął rozwój, jest w separacji. Dalsze sytuacje, które wymuszają zmianę klasy podatkowej to narodziny dziecka (w przypadku osób podejmujących się samotnego rodzicielstwa), podjęcie pracy dodatkowej.

Klasę podatkową w Niemczech zmienia się w Urzędzie Skarbowym. Należy udać się do niego osobiście i na miejscu wypełnić formularz o zmianę klasy podatkowej. Małżeństwa oraz związki zarejestrowane jako partnerskie zmiany klasy podatkowej mogą dokonać tylko i wyłącznie wspólnie.

Przy zmianie klasy podatkowej należy mieć ze sobą dowód osobisty lub paszport, wypełniony formularz lub nieformalny wniosek o zmianę klasy (napisany odręcznie), który będzie zawierał numer identyfikacji podatkowej, dokumenty potwierdzające ubezpieczenie w Niemczech, zaświadczenie z urzędu meldunkowego, dokument o aktualnym stanie cywilnym, numer identyfikacji podatkowej, zaświadczenie o otrzymywanym wynagrodzeniu i odprowadzaniu podatku, dokument potwierdzający urodzenie dziecka (o ile z tego powodu zmienia się klasę podatkową). Ponadto konieczne jest podanie powody zmiany klasy podatkowej i określenie, z jakiej, na jaką chce się ją zmienić.

Wniosek o zmianę klasy podatkowej można składać do 30.11 każdego roku, dla którego obowiązuje klasa podatkowa. Z reguły zmiany klasy podatkowej można dokonywać nie więcej niż raz w roku, jednak w przypadku sytuacji wyjątkowych (np. znalezienie nowej pracy, śmierć współmałżonka, narodziny potomka) częstsze zmiany są dopuszczalne.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *