Jaki podatek w Niemczech

Osoby fizyczne w Niemczech objęte są podatkiem dochodowym, czyli Einkommensteuer. Podatek dochodowy jest sumą dochodów osiągniętych przez podatnika w danym roku podatkowym, które następnie są pomniejszane o zwolnienia i odpisy. W Niemczech wysokość podatku dochodowego uzależniona jest od tego, do jakiej klasy podatkowej się należy. Najwyższy podatek zazwyczaj płacą osoby stanu wolnego, należące do pierwszej klasy podatkowej.

Co podlega podatkowi dochodowemu w Niemczech?

Podatek dochodowy w Niemczech obejmuje dochody z gospodarki leśnej i rolnej, prowadzenia działalności przemysłowej, dzierżawy, najmu, pracy własnej (czyli pracy wykonywanej w ramach gewerbe) oraz pracy niesamodzielnej. Podatek dochodowy w Niemczech muszą także płacić udziałowcy spółek: cywilnej: komandytowej, handlowej. W ich przypadku danina pobierana jest od przysługujących im w spółce udziałów. Osoby zatrudnione w niemieckim przedsiębiorstwie odprowadzają natomiast podatek dochodowy od wynagrodzeń zwany Lohnsteuer.

Skąd wiadomo, ile wynosi podatek dochodowy w Niemczech?

Wysokość podatku dochodowego można ustalić na podstawie klasy podatkowej. O tej natomiast dowiedzieć się można w niemieckiem urzędzie podatkowy. Urząd tej przynależność do klasy podatkowej wyczyta z elektronicznej karty Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale, w skrócie ELStA. Pracodawcy odprowadzający podatki za swoich pracowników zobowiązani się przepisami do comiesięcznego sprawdzania aktualnej klasy podatkowej i na jej podstawie wyliczania wynagrodzenia. Do zweryfikowania klasy konieczny jest indywidualny numer identyfikacyjny oraz data urodzenia.

Co można odliczyć do podatku dochodowego w Niemczech?

Od postawy opodatkowania każda osoba fizyczna może odliczyć sobie wydatki związane z pracą. Do takich zalicza się: koszty dojazdów do miejsca pracy, narzędzia i środki robocze (np. specjalistyczne książki i czasopisma, narzędzia mechaniczne itd.), ubrania robocze oraz składki na związki zawodowe. Od podatku dochodowego od osób fizycznych można także wpisać koszty pośrednio związane z pracą, np. koszty leczenia, jeśli ulegnie się wypadkowi w drodze do pracy, koszty wyjazdów służbowych, szkoleń branżowych itd.  Niemiecki fiskus daje też możliwość odliczenia sobie kwot wydanych na remont i urządzanie mieszkania, jeśli do zmiany miejsca zamieszkania doszło ze względu na pełnione obowiązki zawodowe.

Klasa podatkowa w Niemczech a wysokość podatku dochodowego

Na wysokość podatku dochodowego największy wpływ ma klasa podatkowa, do jakiej się należy. W Niemczech wyróżnia się 6 podstawowych progów podatkowych plus dodatków kombinacje klas podatkowych przeznaczone dla małżeństw i osób będących w zarejestrowanych związkach partnerskich. Do klasy podatkowej przypisywanym się jej automatycznie przy procedurze meldowania, a aktualizację progów podatkowych następują co rok na podstawie wypełnionych kart podatkowych. O zmianę klasy podatkowej w Niemczech można też wystąpić samodzielnie.

Gdzie płaci się podatek dochodowy za dochody uzyskane na terenie Niemiec?

Jeśli pracuje się i przebywa na terenie Niemiec  nie więcej niż 183 dni w roku, a pracodawca nie ma siedziby w tym kraju (pensja wypłacana jest np. przez polską firmę) wtedy podatnik z uzyskanych dochodów powinien rozliczyć się z polskim fiskusem. W pozostałych przypadkach obowiązuje zasada, że podatki płaci się tam, gdzie się pracuje.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *