Ile wynosi ZUS na 1 4 etatu 2023?

Ile wynosi ZUS na 1/4 etatu 2023?

Ile wynosi ZUS na 1/4 etatu 2023?

Witamy Państwa w naszym artykule, w którym omówimy aktualne stawki składek ZUS na 1/4 etatu w roku 2023. Przedstawimy szczegółowe informacje na temat wysokości składek oraz zmian, które mogą mieć wpływ na pracowników zatrudnionych na tej podstawie.

Aktualne stawki składek ZUS na 1/4 etatu w 2023 roku

Od 1 stycznia 2023 roku obowiązują nowe stawki składek ZUS dla osób zatrudnionych na 1/4 etatu. W zależności od wysokości wynagrodzenia, pracownik będzie musiał odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy.

Pracownik zatrudniony na 1/4 etatu, czyli na 10 godzin tygodniowo, będzie musiał odprowadzać składki ZUS od swojego wynagrodzenia. Wysokość składek zależy od minimalnego wynagrodzenia oraz stawek procentowych obowiązujących w danym roku.

W roku 2023 minimalne wynagrodzenie wynosi 3000 zł brutto. Na tej podstawie można obliczyć wysokość składek ZUS dla pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu.

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na ubezpieczenia społeczne obejmują ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz chorobowe. Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne dla pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu w 2023 roku wynosi:

  • Ubezpieczenie emerytalne: 9,76% minimalnego wynagrodzenia (293,28 zł)
  • Ubezpieczenie rentowe: 1,5% minimalnego wynagrodzenia (45 zł)
  • Ubezpieczenie chorobowe: 2,45% minimalnego wynagrodzenia (73,50 zł)

Sumując te składki, otrzymujemy łączną kwotę 411,78 zł na ubezpieczenia społeczne.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu w 2023 roku wynosi 9% minimalnego wynagrodzenia (270 zł).

Składka na Fundusz Pracy

Składka na Fundusz Pracy dla pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu w 2023 roku wynosi 2,45% minimalnego wynagrodzenia (73,50 zł).

Podsumowanie

Sumując wszystkie składki, pracownik zatrudniony na 1/4 etatu w 2023 roku będzie musiał odprowadzać łącznie 755,28 zł na ZUS. Warto zaznaczyć, że powyższe kwoty są obliczone na podstawie minimalnego wynagrodzenia i stawek procentowych obowiązujących w roku 2023. W przypadku wyższego wynagrodzenia, składki będą wyższe.

Artykuł ten ma na celu dostarczenie Państwu aktualnych informacji na temat wysokości składek ZUS na 1/4 etatu w 2023 roku. Przedstawione stawki są obowiązujące od 1 stycznia 2023 roku i mogą ulec zmianie w przyszłości. W przypadku wątpliwości, zawsze warto skonsultować się z odpowiednimi instytucjami lub specjalistami w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Wezwanie do działania: Sprawdź aktualną wysokość składek ZUS na 1/4 etatu w 2023 roku! Uzyskaj niezbędne informacje na stronie: https://www.cwanywilk.pl/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *