Dodatek solidarnościowy – ile wynosi i dla kogo jest przeznaczony?

Dla kogo przeznaczony jest datek solidarnościowy? Na jakie wsparcie mogą liczyć bezrobotni, którzy stracili pracę na skutek koronawirusa? Nowy dodatek obowiązuje od początku czerwca. Jest to rządowy pomysł na wsparcie dla osób, które utraciły pracę na skutek epidemii COVID-19. Chcesz wiedzieć więcej na ten temat? Przeczytaj ten artykuł!

Przeczytaj też: https://www.ipo.pl/dodatek-solidarnosciowy-dla-kogo-i-w-jakiej-wysokosci/ 

Dla kogo przeznaczony jest dodatek solidarnościowy?

Dodatek ten jest pomocą dla osób, które utraciły swoje stanowiska pracy w skutek panującej obecnie pandemii COVID-19. Objęci są nim również osoby, którym po 15 marca wygasły umowy. Dodatek solidarnościowy przysługuje od 1 czerwca przez kolejne 3 miesiące. Wynosi dokładnie 1400 zł.

Warunki otrzymania dodatku solidarnościowego 

W celu otrzymania pieniędzy w ramach dodatku należy spełnić poniższe warunki. Na taką pomoc mogą liczyć osoby, które:

  • mieszkają w Polsce i są obywatelami RP. Dodatek dostaną też niektórzy cudzoziemcy, m.in. posiadający prawo stałego pobytu w Polsce,
  • podlegali ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny czas co najmniej 60 dni w 2020 r.,
  • stracili pracę w związku z tym, że pracodawca rozwiązał ją po 15 marca 2020 r. lub wygasła ona po 15 marca 2020 r.,
  • nie podlegają ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Wyjątkiem od reguły są tu osoby, które są zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotnie, pobierające stypendium lub zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny.

1400 zł miesięcznie trafiało ramach dodatku solidarnościowego na konta osób dotkniętych utratą pracy przez COVID-19, za okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.

W jakim czasie można było składać wniosek?

Wniosek o dodatek można było składać do 31 sierpnia 2020 r. Było to możliwe poprze Zakład Ubezpieczeń Społecznych za pomocą formularzu EDS – jedynie za pomocą platformy PUE ZUS. Informacja o przyznaniu zasiłku lub o jego negatywnej decyzji pojawiała się na koncie PUE ZUS, u osoby która złożyła takowy wniosek.

Zobacz też: http://www.plansys.pl/jak-radzic-sobie-z-klauzulami-niedozwolonymi/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *