Czy osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności musi płacić abonament RTV?

Czy osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności musi płacić abonament RTV?

Czy osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności musi płacić abonament RTV?

W Polsce abonament RTV jest obowiązkowy dla wszystkich posiadaczy odbiorników telewizyjnych i radiowych. Jednak czy osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności również musi go opłacać? W niniejszym artykule przyjrzymy się tej kwestii i postaramy się znaleźć odpowiedź na to pytanie.

Definicja umiarkowanego stopnia niepełnosprawności

Zgodnie z polskim prawem, osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności to osoba, która posiada ograniczenia w funkcjonowaniu społecznym, ale jest w stanie samodzielnie wykonywać większość codziennych czynności. Osoba taka może mieć trudności w poruszaniu się, komunikowaniu się lub wykonywaniu pracy, ale nie wymaga stałej opieki lub pomocy innych osób.

Obowiązek płacenia abonamentu RTV

Obowiązek płacenia abonamentu RTV wynika z ustawy o opłatach abonamentowych, która określa, że każdy posiadacz odbiornika telewizyjnego lub radiowego musi opłacać abonament. Nie ma w niej jednak wyraźnego wyłączenia dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

W praktyce oznacza to, że osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności również musi płacić abonament RTV, chyba że spełnia jedno z wyłączeń określonych w ustawie. Wyłączenia te dotyczą głównie osób, które są całkowicie niezdolne do samodzielnego funkcjonowania lub które korzystają z odbiornika tylko w celach zawodowych.

Możliwość ubiegania się o zwolnienie z abonamentu

Mimo braku wyraźnego wyłączenia dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, istnieje możliwość ubiegania się o zwolnienie z opłacania abonamentu RTV. Osoba taka może złożyć wniosek do właściwego organu, w którym przedstawi swoje ograniczenia i argumenty, dlaczego powinna być zwolniona z tej opłaty.

Wniosek taki powinien być poparty odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi stopień niepełnosprawności oraz trudności w funkcjonowaniu społecznym. Decyzja w sprawie zwolnienia z abonamentu RTV jest podejmowana indywidualnie przez organ, który rozpatruje wniosek.

Wnioski

W Polsce osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie jest wyłączona z obowiązku płacenia abonamentu RTV. Jednak istnieje możliwość ubiegania się o zwolnienie z tej opłaty na podstawie indywidualnej decyzji organu rozpatrującego wniosek. Warto pamiętać, że każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, dlatego warto zgłosić się do właściwego organu i przedstawić swoje argumenty oraz dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności i trudności w funkcjonowaniu społecznym.

Osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie musi płacić abonamentu RTV.

Link do strony Yoggi: https://yoggi.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *