Co grozi 15-latkowi za popełnienie przestępstwa?

Niestety coraz więcej młodych ludzi popełnia zarówno wykroczenia, jak i przestępstwa. Na szczęście są przepisy i istnieje prawo, którego celem jest karanie małoletnich sprawców. Jednak w ich przypadku duży nacisk kładzie się na resocjalizację. W dzisiejszym poradniku poruszymy temat 15-latków, którzy popełnili przestępstwa i przedstawimy, jakie kary grożą im za demoralizację.

Co grozi 15-latkowi za popełnienie przestępstwa?

Odpowiedzialność karna nieletnich – co warto wiedzieć?

Na samym początku warto odnieść się do różnic, jakie wynikają ze znaczenia słowa nieletni i niepełnoletni. Otóż różnica jest tutaj zasadnicza. 15-latek jest osobą nieletnią. Terminologia nieletni odnosi się do osób, które w chwili popełnienia czynu nie ukończyły jeszcze 17 roku życia. Z kolei osoba niepełnoletnia, to osoba, która nie ma jeszcze ukończonych 18 lat. Warto zauważyć, że wielu młodych ludzi, którzy popełniają przestępstwa wyniosło negatywne wzorce z rodzin patologicznych bądź też dysfunkcyjnych, co nie oznacza, że ich odpowiedzialność przez to jest mniejsza.

Jakie kary może otrzymać 15-latek od sądu rodzinnego?

Osoba, która ma ukończone 15 lat może odpowiadać oczywiście przed sądem rodzinnym. W tym przypadku może otrzymać upomnienie bądź też jeżeli np. dopuściła się czynu mającego znamiona demoralizacji, może być zobowiązana do określonego postępowania. Sędzia może zarządzić wykonanie określonych prac, oczywiście o charakterze bezpłatnym. Jeżeli 15-latek dokonał rozboju bądź też naruszenia nietykalności cielesnej może zostać zobowiązany do wykonania świadczeń, które będą stanowiły zadośćuczynienie dla osoby pokrzywdzonej. W przypadku osób agresywnych czy tych, które nagminnie dopuszczają się czynów o charakterze demoralizacji, stosuje się zajęcia, które mogą mieć zarówno charakter terapeutyczny, jak i wychowawczy. Inną karą ustanowioną przez sąd rodzinny może być ustanowienie nadzoru. W tym przypadku najczęściej osobami, które będą sprawować nadzór nad małoletnim są jego rodzice albo opiekunowie prawni. Jeżeli jednak są oni niewydolni wychowawczo, to nadzór będzie sprawować np. kurator lub też inna organizacja społeczna. Nieletni może być również skierowany do ośrodka wychowawczego. Jeżeli został przyłapany na prowadzeniu samochodu po alkoholu, to dodatkową karą może być zakaz prowadzenia samochodu przez następne kilka lat, zatem niemożność podejścia do egzaminu. W przypadku sądu rodzinnego najcięższą karą jest umieszczenie 15-latka w zakładzie poprawczym albo ośrodku szkolno-wychowawczym.

Czy 15-latek może odpowiadać karnie?

Warto wiedzieć, że 15-latek, choć jest nieletni może odpowiadać w sądzie jako osoba pełnoletnia. Zatem sprawa nie będzie się toczyła w sądzie rodzinnym lecz w sądzie karnym. W tym przypadku karą może być zarówno grzywna, jak i ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności. 15-latek będzie sądzony jako osoba dorosła w kilku przypadkach. Tutaj przestępstwem, za które to grozi może być zamach na życie Prezydenta RP, czy też umyślne zabójstwo, gdy nie ma istotnych przesłanek, które mogą stanowić okoliczność łagodzącą. Należy wiedzieć, że aborcja nie jest traktowana jako zabójstwo człowieka. 15-latek będzie odpowiadał przed sądem karnym, jeżeli doprowadzi do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także w przypadku gdy sprowadzi realne zagrożenie na życie czy zdrowie wielu osób, bądź gdy dojdzie do uszkodzenia mienia, gdzie starty będzie można oszacować na powyżej milion zł. Również w przypadku działań o podłożu terrorystycznym, czy też przejęciu kontroli nad statkiem wodnym czy też samolotem, będzie odpowiadał jako osoba dorosła. Podobnie rzecz ma się z napaścią na funkcjonariusza publicznego czy porwaniem bądź też przetrzymywaniem zakładników. Sytuacja jest nieco inna w przypadku gwałtu. 15-latek będzie odpowiadał karnie, jeżeli dokona gwałtu w porozumieniu z inną osobą bądź też będzie wykazywał się szczególnym okrucieństwem lub będzie to gwałt kazirodczy.

Kluczowa rola resocjalizacji

Resocjalizacja jest niezwykle ważna niezależnie od wieku. Jest ona kluczowa, szczególnie w przypadku niepełnoletnich. Często z powodu niezrozumienia, czy przebywania w dysfunkcyjnej rodzinie, bądź braku wzorców popełniają oni wykroczenia, ale odpowiednio wcześnie wprowadzona resocjalizacja może chronić ich przed wejściem na drogę przestępstw. Zatem niejednokrotnie w ramach środków zapobiegawczych stosuje się umieszczenie nieletnich w rodzinach zastępczych, gdzie powinni mieć dobre wzorce zachowań.

Warto wiedzieć, że odpowiedzialność karna nieletnich dotyczy już osób, które ukończyły 15 lat. Zatem będą sądzone jak osoby dorosłe. Do 18 roku życia będą przebywać w zamkniętym zakładzie poprawczym, a po ukończeniu 18 roku życia zostaną umieszczone w zakładzie karnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *