Biznes w Niemczech

Jak podaje Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden w Niemczech mieszka 73 tys. Polaków, którzy mają tylko polskie obywatelstwo. Liczba ta dotyczy roku 2017. Urząd Statystyczny zauważa tendencję wzrostową, w 2016 roku za Odrą przebywało o 109 tys. mniej naszych rodaków. Część z tych osób z Niemcami wiąże swoją przyszłość. To za zachodnią granicą pracuje i zarabia, a także rozwija się zawodowo. Często w rozwój ten wpisane jest założenie własnej działalności gospodarczej. Praca na swoim zazwyczaj pozwala na osiąganie większych zysków oraz duża samodzielność. Polacy przebywający w Niemczech właśnie tam decydują się założyć własną firmę. Często decyzja ta jest poprzedzona gruntownym sprawdzeniem, jak wyglądają procedury formalne i strachem, że chociaż tyle lat się mieszka w Niemczech to nadal coś może nas zaskoczyć. Taki strach jest uzasadniony, ale nie do końca słuszny. Założenie firmy w Niemczech nie jest trudne. Wystarczy mieć pomysł, dobry plan  i chęć do działania. Zobacz jak zarejestrować firmę za Odrą i stać się niemieckim przedsiębiorcom.

Po pierwsze meldunek – jak zameldować się w Niemczech?

Myśląc o otwarciu własnej firmy pierwszym zadaniem, jakim trzeba wykonać, jest zameldowanie się w Niemczech. Osoby, które za Odrą przebywają już długo, taki meldunek powinny posiadać, w innym przypadku na terenie Niemiec przebywają nielegalnie. Przypominamy, że do zameldowania się w Niemczech zobowiązane są wszystkie osoby, które na terenie tego kraju przebywają dłużej niż 3 miesiące, chcą podjąć pracę, staż lub studia. Na dopełnienie procedury meldunkowej ma się 7 dni. Aby zameldować się w Niemczech, należy posiadać akt własności lokalu mieszkalnego lub umowę najmu mieszkania/domu wraz z oświadczeniem właściciela. Meldunku dokonuje się w gminnym/miejskim urzędzie ds. meldunkowych. Cały proces nie trwa dłużej niż jeden dzień. Po otrzymaniu meldunku należy pobrać zaświadczenie mówiące o stałym miejscu zamieszkania.

Po drugie lokal pod działalność gospodarczą

Warunkiem założenia działalności gospodarczej w Niemczech jest posiadanie lokalu, w którym będzie ona prowadzona. Warunek ten można spełnić na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest wynajęcie mieszkania, w którym dozwolone będzie prowadzenie działalności gospodarczej. Mieszkanie to może być tym, w którym się mieszkania. Drugim sposobem jest wynajęcie osobnego lokalu. Taki będzie potrzebny, jeśli np. będzie się chciało prowadzić sklep stacjonarny, zakład fryzjerski czy kawiarnię. Lokale dla firm Niemczech można znaleźć w prasie, w Internecie lub korzystając z pośrednika obrotu nieruchomościami. Jeśli biznes ma być stacjonarny  nakierowany na to, że to klient ma przyjść do siedziby, wyborowi miejsca i lokalizacji trzeba poświęcić dużo uwagi.

Po trzecie rejestracja – jak zarejestrować firmę w Niemczech?

Mając niemiecki meldunek i lokal, w którym będzie się prowadzić działalność można udać się do urzędu ds. działalności gospodarczej dzielnicy lub gminy. To w nim dokonuje się rejestracji firmy w Niemczech. Zgłoszenia można dokonać osobiście, pocztą lub on – line. W ostatnim wypadku konieczne jest jednak posiadanie podpisu elektronicznego. Sama rejestracja nie upoważnia jeszcze do rozpoczęcia sprzedaży lub świadczenia usług. W Niemczech każda firma musi być członkiem izby rzemieślniczej lub izby handlowo – przemysłowej. To one muszą wydać zezwolenie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zezwolenie to ma formę koncesji lub potwierdzenia wymaganych kwalifikacji. Z rejestrowania firmy mogą natomiast zrezygnować osoby, które wykonują wolne zawody (np. architekt, adwokat, pisarz, doradca podatkowy, lekarz), te związane z nauką, prowadzeniem gospodarstwa rolnego lub leśnego.

Ważną informacją jest, że wraz z zarejestrowaniem firmy w urzędzie ds. gospodarczych o jej otworzeniu informowany jest: niemiecki urząd skarbowy, urząd statystyczny kraju związkowego, towarzystwo ubezpieczeniowe, izba rzemieślnicza lub przemysłowo – handlowa.

Po czwarte podatki – rejestracja firmy w urzędzie skarbowym w Niemczech

W odpowiedzi na zgłoszenie przez urząd ds. gospodarczych otwarcia nowej firmy urząd skarbowy do jej właściciela przesyła kwestionariusz rejestracji. Formularz ten dostarczany  jest zazwyczaj pocztą i w taki sam sposób (lub osobiście) należy go zwrócić w określonym terminie. W kwestionariuszu tym podaje się dane osobowe właściciela przedsiębiorstwa oraz informacje dotyczące nowo otwartej firmy. Do najważniejszych informacji, które trzeba podać zalicza się: datę rejestracji firmy, przewidywany obrót oraz zysk w pierwszym roku działalności firmy. Na podstawie tych informacji niemiecki urząd skarbowy przydziela numer płatnika podatku dochodowego oraz jeśli zachodzi taka potrzeba numer płatnika podatku VAT. Z płacenia VAT-u w Niemczech zwolnione są firmy, które zadeklarowały, że ich roczny obrót nie przekracza 17,5 tysiąca euro. W momencie uzyskania tych numerów można wystawiać rachunki za wykonane prace, co oznacza, że firma może rozpocząć faktyczne świadczenie usług lub sprzedaż towarów. Ważną informacją jest, że jeśli planuje się  działalność na rynkach unijnych, to do niemieckiego urzędu skarbowego trzeba wystąpić o nadanie osobnego numeru VAT. Numer ten jest wzorowany na polskim VAT-UE. Firmy, które uzyskały status niemieckiego płatnika VAT, muszą pamiętać o obowiązkach, jakie wynikają z tego tytułu. Do nich zalicza się m.in. wypełnianie comiesięcznych deklaracji wstępnych i opłacanie zaliczek (do 10 dnia każdego miesiąca) oraz sporządzanie rocznych deklaracji VAT rozliczających wpłacone sumy.

Po piąte statystyka – firma w Niemczech a Urząd Statystyczny Kraju Związkowego

Podobnie jak w Polsce nowo powstała firma ujęta jest w zestawieniach urzędu statycznego. Dla jasności przedsiębiorstwo otrzymuje indywidualny numer z  Urzędu Statystycznego Kraju Związkowego.

Po szóste zrzeszenie się – Izba Rzemieślnicza i Izba Handlowo-przemysłowa w Niemczech

Zgodnie z prawem każda niemiecka firma musi należeć albo do właściwej izby rzemieślniczej, albo do izby handlowo-przemysłowej. To, jakiej stanie się członkiem wynika z branży, jakiej działa. Członkami izby są nawet jednoosobowe działalności gospodarczej, a sam zapis do izb zazwyczaj następuje automatycznie już w dniu rejestracji przedsiębiorstwa. Członkostwo w izbach nakłada na firmę obowiązek uiszczania comiesięcznych składek. Wysokość opłat uzależniona jest od wysokości płaconego podatku od działalności gospodarczej. Małe przestępstwa, które nie są wpisane do rejestru handlowego i które nie przekraczają rocznego zysku w wysokości 5,2 tys. euro, zostają zwolnione z płacenia składek.

Po siódme ubezpieczenia – obowiązkowe ubezpieczenia i świadczenia społeczne w Niemczech

Prowadząc w Niemczech firmę, należy obowiązkowo odprowadzać składki na ubezpieczenia świadczenia społeczne. Do tych obligatoryjnych zalicza się ubezpieczenie zdrowotne oraz od wypadku przy pracy. Właściciel działalności gospodarczej może sam zdecydować czy chce się ubezpieczyć w sektorze publicznym (wtedy stawka ubezpieczenia jest stała), czy też w sektorze prywatnym. Ubezpieczenie zdrowotne w sektorze prywatny oznacza, że stawka będzie wyliczona indywidualnie przez ubezpieczyciela. I chociaż najniższe polisy można wykupić już za 60 euro, to należy pamiętać, że są one głównie dedykowane osobom samotnym, młodym zdrowym i o dużym wkładzie własnym. Jeśli posiada się współmałżonka dzieci i jest się w wieku średnim, a dodatkowo za dużo do leczenia nie chce się dokładać z własnej kieszeni składka na ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech, będzie bardzo wysoka, niekiedy może dojść nawet do 200 euro miesięcznie.

W przypadku ubezpieczenia rentowo-emerytalnego co do zasady nie obowiązuje ono przedsiębiorstwo w Niemczech. Wyjątki stanowią tu firmy działające w bazach objętych ustawa o rzemieślnictwie. One obowiązkowo muszą opłacać składki. Jednak wielu przedsiębiorców, mimo że ubezpieczenie emerytalne nie jest obowiązkowe i tak decyduje się go opłacać i odkładać na jesień życia. Należy pamiętać, że brak ubezpieczenia emerytalnego spowoduje, że po proporcje do Polski rodzimy Zakład ubezpieczeń Społecznych nie uwzględni przepracowanych w Niemczech lat i nie przyzna emerytury.

Przedsiębiorcy, którzy w planach mają zatrudnianie pracowników, na uwadze powinien mieć, że w ich przypadku należy płacić obowiązkowo wszystkie składki. Świadczenia społeczne pracownika w Niemczech obejmują ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe, od bezrobocia oraz emerytalno-rentowe. Wysokość tych ubezpieczeń odliczana jest od pensji brutto pracownika, a koszty ponoszone są pół na pół. Jedynym ubezpieczeniem, jakie w całości płaci pracodawca za pracownika, jest to od wypadku przy pracy.

Założenie firmy w Niemczech, gdzie szukać pomocy?

Chociaż założenie firmy w Niemczech nie jest trudnym zadaniem, to niektórzy mają z nim duże problemy. Barierą może być przede wszystkim ta językowa. Chociaż formularz rejestracyjny bez problemu znajdzie się w Internecie przetłumaczony na język polski, to w przypadku kontaktu z urzędnikami nie pójdzie tak łatwo. Stąd też dużą popularnością cieszą się firmy, które pomagają w założeniu działalności gospodarczej w Niemczech. Wspierają one przedsiębiorcę w procesie meldunkowym i rejestracyjnym, a także służą radą w dalszych etapach prowadzenia działalności gospodarczej. Co więcej, umożliwiają one założenie firmy  Niemczech bez meldunku. Jest to szczególnie atrakcyjna opcja dla osób, które nie chcą przeprowadzać się za Odrę lub nie mają funduszy na wynajęcie lokalu pod prowadzenie działalności gospodarczej.

Pomoc w założeniu firmy można uzyskać także w każdym niemieckim urzędzie. Nastawieni pro przedsiębiorczo Niemcy dla przyszłych właścicieli firmy organizują wiele kursów, szkoleń i seminariów w zakresie zakładania i prowadzania działalności gospodarczej. Młodzi przedsiębiorcy uczą się na nich nie tylko o aspektach formalnych i administracyjnych, ale także i zdobywają wiedzę o marketingu i zarządzaniu. Dodatkowo mają oni możliwość spotkania się ze specjalistami np. doradcami podatkowymi, którzy pomogą w wyjaśnieniu wątpliwości. Ta opcja jest idealną ofertą dla osób, które znają język niemiecki, a jedynie potrzebują wsparcia  mentalnego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *