Założenie firmy w Niemczech

Każdy obywatel Unii Europejskiej ma prawo założyć działalność gospodarczą na terenie wybranego państwa członkowskiego. Prawo to gwarantuje mu swoboda przepływu towarów, usług, osób i kapitału. Jednak decydując się na to rozwiązanie, musi on pamiętać, że zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa danego kraju oraz prowadzenia rozliczeń podatkowych zgodnie z systemem podatkowym państwa, które wybrał. Z opcji założenia firmy za granicą coraz częściej korzystają polscy obywatele. Jak pokazują badania, na emigrację kapitałową zdecydowało się rokrocznie ok. 60 tys. rodaków. Najwięcej firm otwierane jest oczywiście Europie, w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Głównymi kierunkami emigracji kapitałowej jest Wielka Brytania, Czechy oraz Niemcy. Przyczyn takiego wyboru należy upatrywać w tym, że w tych krajach jest niższy poziom biurokracji oraz bardziej przejrzyste prawodawstwo. Duże znaczenie przy zakładaniu firmy za granicą ma również lokalizacja. Polacy chętnie wybierają kraje sąsiadujące z Polską. Zobacz jak założyć działalność gospodarczą w Niemczech.

Firma w Niemczech – same zalety

Założenie firmy w Niemczech posiada wiele zalet. Do kraju landów Polaków przyciąga przede wszystkim mniejsza biurokracja, jasne przepisy podatkowe oraz zrozumiałe prawa. Jednak to nie wszystko. Niemcy to stabilny i bogaty kraj, który może pochwalić się dużym rynkiem zbytu. Zamożni Niemcy chętnie kupują i inwestują w dobra luksusowe oraz usługi. Co więcej, Polaków postrzegają jako solidnych i profesjonalnych. Stąd też za Odrą dużą popularnością i powodzeniem cieszą się polskie opiekunki do osób starszych, fryzjerki, kosmetyczki czy budowlańcy. Osoby, które chcą te zawody (i inne) wykonywać na własną rękę, bez pośrednictwa agencji pracy czy bez zatrudnienia w niemieckim przedsiębiorstwie, muszą zarejestrować w niemieckim urzędzie działalność gospodarczą. Jest to obowiązkiem każdego, kto świadczy usługi lub sprzedaje towary w sposób ciągły, uporządkowany i z nakierowaniem na zysk. Brak takiej rejestracji będzie oznaczał łamanie niemieckiego prawa i narażał na poniesienie konsekwencji prawnych i finansowych swoich działań.

Kto może założyć firm w Niemczech?

Firmę w Niemczech może założyć każdy obywatel tego kraju oraz osoba posiadająca obywatelstwo jednego w krajów Unii Europejskie, wtedy to cały proces jest najprostszy i najszybszy. Jednak nie jest to jedyny warunek, jaki niemieckie prawo stawia przyszłym przedsiębiorcom. Osoby podejmujące decyzję o rozpoczęciu własnej działalności na terenie Niemiec muszą także być zameldowane na terenie Niemiec. Jest to warunek podstawowy, niezbędny i konieczny. Jeśli się go nie spełnia, nie ma po co udawać się do urzędu w celu rejestracji firmy.

Jak uzyskać meldunek w Niemczech?

Najprostszą drogą do uzyskania zameldowania w Niemczech jest wynajem mieszkania lub domu. Decydując się na to rozwiązanie, należy jednak pamiętać, aby w umowie najmu jasno zaznaczyć, że lokal może zostać przeznaczony na cele związane z działalnością gospodarczą. W przypadku, gdy takiego zapisu się nie zastosuje, będzie to oznaczało konieczność wynajmu kolejnego lokalu, tym razem pod działalność firmy. Wynika to z tego, że posiadanie ważnej umowy najmu lokalu, w którym będzie się prowadzić przedsiębiorstwo, jest kolejnym warunkiem założenia firmy w Niemczech.

Jak zarejestrować firmę w Niemczech?

Posiadając adres zameldowania oraz umowę najmu lokalu na cele gospodarcze można udać się do urzędu celem zarejestrowania firmy. W Niemczech firmę rejestruje się w urzędzie ds. gospodarczych, który najczęściej swoją siedzibę ma w ratuszu lub urzędzie miejskim. Rejestracji firmy trzeba dokonać w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania. Udając się do urzędu, należy ze sobą zabrać:

  • dokument potwierdzający tożsamość, np. paszport lub  dowód osobisty,
  • kserokopię umowy najmu lokalu przeznaczonego na prowadzenie firmy,
  • kserokopię dowodu zameldowania na terenie Niemiec,
  • koncesję, jeśli taka jest wymagana np. jeśli działalność będzie wiązać się z gastronomią,
  • tytuł mistrzowski lub zaświadczenie o posiadaniu 6-letniego doświadczenia zawodowego, jeśli działalność będzie wiązała się z rzemiosłem.

W urzędzie przedsiębiorca zostanie poproszony o wypełnienie formularza rejestrującego. W formularzu należy wpisać dane firmy oraz właściciela. Dokument wydawany jest w języku niemieckim, jednak w sieci można odnaleźć instrukcję jego wypełnienia w języku polskim. Do formularza dołącza się wyżej wymienione załączniki. W kolejnym roku zostanie się poproszonym o dokonanie opłaty rejestracyjnej w kasie urzędu. W Niemczej inaczej niż w Polsce, otwarcie firmy jest płatne. Koszt otwarcia firmy w Niemczech uzależniony jest od danego landu, średnio wynosi 30 euro, można jednak spotkać się z opłatami nawet w wysokości 65 euro. Dokonanie opłaty zamyka cały proces – firma powinna zostać zarejestrowana natychmiast, czasem trzeba jednak poczekać maksymalnie 3 dni.

Gdzie zgłosić rejestrację firmy w Niemczech?

Najczęściej rejestrując firmę w urzędzie ds. gospodarki, wszystkie inne urzędy powiadamiane są automatycznie. Nie zawsze jednak tak jest, czasem też na ich powiadomienie trzeba chwile poczekać. Jeśli więc przedsiębiorcy zależy na czasie i chce on jak najszybciej zacząć działać, to powinien osobiście udać się do urzędu skarbowego, czyli Finanzamt. W urzędzie zostanie wydany wniosek o nadanie numery identyfikacji podatkowej. Wniosek należy wypełnić i zostawić w urzędzie. W przypadku, gdy Finanzamt nie odwiedzi się osobiście, wniosek najprawdopodobniej przyjedzie pocztą, może to jednak chwilę trwać.

Niemiecka Izba Rzemieślnicza a założenie własnej firmy  w Niemczech

Niemieckie prawo przewiduje szczególne uwarunkowania, jeśli chodzi o zakładanie działalności gospodarczej związanej z zawodami rzemieślniczymi, takimi jak np. malarz, murarz, tynkarz czy fryzjer. Zobowiązani są oni do zgłoszenia swojej firmy w Izbie Rzemieślniczej. Izba rzemieślnicza w Niemczech jest określana mianem samorządu całego rzemiosła. Jej zadaniem jest reprezentowanie jego interesów oraz nadzór nad cechami i związkami zawodowych rzemieślników. Wypis do rejestru rzemieślników uzyskuje się po zaliczeniu egzaminy mistrzowskiego i uzyskaniu dyplomu lub w przypadku, gdy zdobywa się równorzędne kwalifikacje. Do zgłoszenia wykonywania czynności związanych z rzemieślnictwem zobligowani są również Polscy, którzy takie usługi świadczą na terenie Niemiec. Mówi o tym § 9 Handwerksordnung oraz § 7 EU/EWR Handwerksverordnung, czyli Rozporządzenia Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Technologii z dnia 20.12.2007 EU/EWR.

Obowiązkowej rejestracji w niemieckiej Izbie Rzemieślniczej podlegają także firmy, które działają w zakresie zawodów rzemieślniczych. Z racji swojej przynależności do tego organu przedsiębiorstwa muszą też opłacać składki członkowskie. Składka roczna wynosi ok. 150 euro, a rejestracyjna (jednorazowa) 50 euro. Z opłacania składek firmą może zostać zwolniona, jeśli jej dochody w ciągu roku nie przekraczają limitów wyznaczonych przez Izbę Rzemieślniczą.

Otwarcie firmowego rachunku bankowego w Niemczech

Otwierając firmę w Niemczech, trzeba także otworzyć rachunek bankowy. Podobnie jak w Polsce przedsiębiorcy w Niemczech mogą skorzystać z darmowych kont biznesowych.

Jakie podatki płaci firma w Niemczech?

Zyski w Niemczech podlegają opodatkowaniu. To jak będzie ono wyglądać, zależy od tego, jaki rodzaj działalności się założy. Jeśli zdecyduje się na założenie spółki posiadającej osobowości prawną, czyli działalność GmbH (Sp. z o. o.) oraz AG (S. A.) to zobowiązanym się będzie do opłacania podatku Körperschaftsteuer (KörpSt lub KSt). Körperschaftsteuer jest podatkiem dochodowych od osób prawnych i jego stawka wynosi 15%. Podatek wyliczany jest od rocznego dochodu. Podatkowi temu podlegają ci, którzy rozliczają się zgodnie z nieograniczonym podatkiem lub spółki zagraniczne, które mają siedzibę na terenie Niemiec. W przypadku założenia jednoosobowej działalności gospodarczej firm podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Oprócz tych dwóch podatków przedsiębiorstwa zobligowane są do zapłaty podatku od działalności gospodarczej oraz podatku solidarnościowego. Podatek od działalności gospodarczej można odliczyć od podatku dochodowego, natomiast ten solidarnościowy ma wyrównywać rozwój gospodarczy pomiędzy wschodem a zachodem kraju.

Mówiąc o obowiązkowych opłatach, pod uwagę należy także wziąć składki ubezpieczeniowe. W Niemczech obowiązkowe są te na ubezpieczenie zdrowotne. Można je opłacać w sektorze prywatnym lub publiczny. Ich wysokość w przypadku sektora prywatnego uzależniona jest od ubezpieczyciela (składa się na nią m.in. stan zdrowia ubezpieczonego), w przypadku sektora publicznego stawka na ubezpieczenie zdrowotne jest stała dla wszystkich. Właściciel firmy nie musi natomiast płacić składek emerytalno-rentowych, są one dowolne.

Prawo podatkowe w Niemczech

W Niemczech działa zupełnie inny system podatkowy niż w Polsce. Wiele osób odbiera go jako skomplikowany i bardzo rozbudowany. Jednak po głębszym zapoznaniu się z niemieckim prawem podatkowym widać, że wszystko zostało dogłębnie przemyślane, a stosowane rozwiązania są bardzo czytelne. Nie mniej jednak Polacy, którzy chcą otworzyć firmę w Niemczech, a nie znają języka i nigdy nie pracowali za Odrą, rekomendujemy skorzystanie z pomocy wykfalifikowanych firm. Pomogą one nie tylko w procedurze formalnej samej rejestracji działalności gospodarczej, ale również i doradzą w zakresie wyboru najlepszej formy prawnej przedsiębiorstwa oraz decyzji co do opodatkowania. Dobrze jest też, przynajmniej w początkowych latach działania, skorzystać z pomocy kancelarii podatkowej. Chociaż podatki można rozliczać samodzielnie, to jednak poruszanie się w meandrach prawa i ustaw, których się nie zna, może być niebezpieczne dla biznesu. Często też wiąże się dla przedsiębiorstw z utraconymi korzyściami. Wiele firm nie wie co i na jakich zasadach może dokonać odliczeń od podatku dochodowego w Niemczech i stosuje te same kryteria, które zna z polskiego podwórka. Tymczasem niemiecki fiskus daje o wiele większe możliwości.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *