Jaką pomoc możemy uzyskać w Urzędzie Pracy?

Urzędy pracy istnieją po to, żeby za pomocą narzędzi, które posiadają pomagać osobom, które nie wykonują żadnej pracy zarobkowej. Urząd Pracy posiada środki finansowe, wsparcie doradcze oraz merytoryczne, dzięki temu osoba bezrobotna może w szybszy sposób znaleźć nową pracę lub podjąć własną działalność gospodarczą.

Jak wygląda pomoc materialna dla bezrobotnych?

Jedną z form pomocy, w przypadku osób bezrobotnych jest pomoc materialna. Dzięki niej osoba potrzebująca może w prostszy sposób odnaleźć się w nowej sytuacji. Ma szanse na nowy, lepszy start na rynku pracy. Jakie rodzaje form wsparcia materialnego wyróżniamy? Są to różnego rodzaju bony: stażowe, szkoleniowe, zatrudnieniowe oraz na zasiedlenie. Aby móc skorzystać z takiej pomocy, najpierw należy zarejestrować się na bezrobocie i spełnić określone wymagania.

Jak wygląda pomoc finansowa dla bezrobotnych?

Oprócz form materialnych, istnieją również formy finansowe. Do najpopularniejszych, należą:

  • środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej;
  • dodatek aktywizacyjny dla osoby, która podjęła zatrudnienie z własnej inicjatywy;
  • refundacja kosztów opieki na dzieckiem, do lat 6 oraz niepełnosprawnym;
  • zwrot kosztów dojazdu lub zakwaterowania dla osób, które podjęły pracę poza miejscem zamieszkania. Zwrot kosztów dotyczy pracowników dojeżdżających, z kolei zwrot kosztów zakwaterowania dotyczy pracowników, którzy podjęli pracę w miejscu oddalonym o co najmniej 3 godziny podróży, od dotychczasowego miejsca zamieszkania. Koszty zwracane są przez rok czasu;
  • stypendia, dla osób które podjęły naukę w szkołach ponadgimnazjalnych dla dorosłych lub na studiach zaocznych.

Przeczytaj też: https://www.odszkodowaniazoc.pl/nalezy-placic-podatek-vat/

Jak wygląda pomoc socjalna dla bezrobotnych?

Oprócz pomocy finansowej, Urząd Pracy dysponuje również pomocą logistyczną. Dzięki niej bezrobotni mogą podnosić swoje umiejętności, co ma ogromny wpływ na poprawę sytuacji zawodowej.

Do tego rodzaju form wsparcia należą:

  • pośrednictwo pracy,
  • poradnictwo zawodowe,
  • podnoszenie kwalifikacji.

Źródło: https://www.praktycznyebiznes.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *