Ile jest rodzajów niepełnosprawności?

Ile jest rodzajów niepełnosprawności?

Ile jest rodzajów niepełnosprawności?

W dzisiejszym społeczeństwie coraz większą uwagę przykłada się do kwestii niepełnosprawności i potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Jednakże, ile tak naprawdę jest rodzajów niepełnosprawności? Czy istnieje jedna uniwersalna klasyfikacja, czy też jest ich wiele? W tym artykule przyjrzymy się różnym podejściom do klasyfikacji niepełnosprawności i postaramy się odpowiedzieć na to pytanie.

Klasyfikacja medyczna

Jednym z najczęściej stosowanych podejść do klasyfikacji niepełnosprawności jest klasyfikacja medyczna. Według tej klasyfikacji, niepełnosprawność może być podzielona na kilka kategorii, takich jak:

 • Fizyczna – dotyczy osób z ograniczeniami ruchowymi, wynikającymi z wrodzonych wad, urazów lub chorób.
 • Wzrokowa – dotyczy osób z problemami z widzeniem, takimi jak ślepota lub znaczne upośledzenie wzroku.
 • Sluchowa – dotyczy osób z problemami z słuchem, takimi jak głuchota lub znaczne upośledzenie słuchu.
 • Intelektualna – dotyczy osób z ograniczeniami intelektualnymi, które wpływają na zdolność uczenia się i funkcjonowanie społeczne.
 • Psychiczna – dotyczy osób z zaburzeniami psychicznymi, takimi jak schizofrenia, depresja czy zaburzenia lękowe.

Jest to tylko kilka przykładów kategorii, które można znaleźć w klasyfikacji medycznej. Ważne jest jednak zauważyć, że niepełnosprawność może mieć wiele różnych form i nie zawsze łatwo ją sklasyfikować.

Klasyfikacja społeczna

Poza klasyfikacją medyczną, istnieje również klasyfikacja społeczna niepełnosprawności. Według tego podejścia, niepełnosprawność jest rozumiana jako wynik nie tylko indywidualnych ograniczeń, ale także barier społecznych, które utrudniają pełne uczestnictwo w życiu społecznym.

Klasyfikacja społeczna niepełnosprawności może uwzględniać takie czynniki jak:

 • Barierę architektoniczną – brak dostępu do budynków i infrastruktury dla osób z niepełnosprawnością fizyczną.
 • Barierę komunikacyjną – brak dostępu do informacji i komunikacji dla osób z niepełnosprawnością słuchową lub wzrokową.
 • Barierę attitudinalną – negatywne stereotypy i uprzedzenia wobec osób z niepełnosprawnością.
 • Barierę instytucjonalną – brak odpowiednich programów i usług dla osób z niepełnosprawnością.

Klasyfikacja społeczna podkreśla, że niepełnosprawność jest wynikiem interakcji między jednostką a jej otoczeniem. W ten sposób, niepełnosprawność może mieć wiele różnych form, w zależności od kontekstu społecznego.

Klasyfikacja funkcjonalna

Kolejnym podejściem do klasyfikacji niepełnosprawności jest klasyfikacja funkcjonalna. Według tego podejścia, niepełnosprawność jest rozumiana jako ograniczenie w wykonywaniu określonych czynności lub funkcji.

Przykładowe kategorie w klasyfikacji funkcjonalnej mogą obejmować:

 • Motoryczną – ograniczenia w ruchu i koordynacji ciała.
 • Komunikacyjną – trudności w komunikacji werbalnej lub niewerbalnej.
 • Uczuciową – trudności w odczuwaniu i interpretowaniu bodźców sensorycznych.
 • Kognitywną – trudności w myśleniu, zapamiętywaniu i rozumieniu informacji.

Klasyfikacja funkcjonalna skupia się na konkretnych umiejętnościach i funkcjach, które mogą być ograniczone u osób z niepełnosprawnością. Jest to ważne podejście, ponieważ pozwala na indywidualne podejście do wsparcia i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością.

Podsumowanie

Ile jest rodzajów niepełnosprawności? Odpowiedź na to pytanie może być trudna, ponieważ niepełnosprawność może mieć wiele różnych form i może być klasyfikowana na różne sposoby. Klasyfikacja medyczna, społeczna i funkcjonalna to tylko niektóre z podejść do klasyfikacji niepełnosprawności. Ważne jest, aby zrozumieć, że każda osoba z niepełnosprawnością jest unikalna i ma swoje własne potrzeby i możliwości. Dlatego ważne

Istnieje wiele rodzajów niepełnosprawności. Zachęcam do zapoznania się z informacjami na stronie https://www.vader.pl/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *