Audyt i modyfikacja istniejącego regulaminu sklepu lub serwisu internetowego

Specjalizujemy się w obsłudze prawnej podmiotów prowadzących sklepy internetowe. Przedsiębiorcy coraz częściej zdają sobie sprawę, że dobry regulamin sklepu internetowego w znaczący sposób wpływa na generowane dochody oraz sukces na rynku sprzedażowym.

Dlaczego poprawny regulamin sklepu jest tak ważny

Często spotyka się praktykę korzystania przez przedsiębiorców z gotowych regulaminów. Działanie takie jest ryzykowne, ponieważ w większości są to dokumenty o niskiej wartości merytorycznej, a co najważniejsze, mogą zawierać klauzule niedozwolone, przez co które narażamy się na dotkliwe kary finansowe ze strony UOKiK. Z tego warto względu zadbać o odpowiednią obsługę prawną naszej działalności, która pozwoli uniknąć takiej sytuacji.

Mając na uwadze powyższe, stworzyliśmy naszą ofertę w zakresie audytu oraz modyfikacji regulaminów sklepów oraz serwisów internetowych. Proces ten obejmuje sprawdzenie istniejących zapisów regulaminu sklepu internetowego pod kątem zgodności z prawem oraz występowania klauzul abuzywnych, zmianę istniejących zapisów oraz opracowanie wzorcowego regulaminu sklepu internetowego dostosowanego do profilu działalności klienta. Ponadto, naszym klientom proponujemy konsultacje prawne dotyczące ostatecznej wersji regulaminu w terminie 7 dni od wykonania usługi oraz nadzór obejmujący regulamin sklepu internetowego pod kątem zmian w przepisach prawa oraz pojawienia się nowych klauzul niedozwolonych w rejestrze prowadzonym przez UOKiK przez okres 6 miesięcy.

Oferujemy także stworzenie formularzy oświadczenia o odstąpieniu od umowy, formularza reklamacji oraz dokumentu zawierającego politykę Cookies. Naszym klientom proponujemy także kompleksowe doradztwo w formie ustnych i pisemnych opinii na temat regulacji handlu w internecie oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

Korzystający z naszych usług otrzymują Certyfikat rzetelności i legalności stworzonego regulaminu sklepu.

Modyfikacje obejmujące regulamin sklepów internetowych już od 199zł.