Czym jest prawo autorskie?

Prawo autorskie służy ochronie twórczości literackiej, artystycznej i naukowej poprzez odpowiednie normy prawne, określające uprawnienia autora do używania swojego dzieła. Najprościej mówiąc, zabrania ono bez zgody autora wszelkich przeróbek, przekładów, czy udostępnień konkretnego utworu. Pod pojęciem utwór kryje się materialne dobro prawne, które jest rezultatem działalności twórczej jego autora i posiada swój indywidualny charakter. Aktualne prawo autorskie w Polsce obowiązuje od 1994 roku.

Wśród praw autorskich można wyróżnić prawo autorskie osobiste i prawo autorskie majątkowe. To pierwsze chroni osobistą więź autora do swojego utworu, oznacza że korzystać może z niego tylko jego twórca i wyłącznie on może określić sposób jego wykorzystania. Autorskie prawo osobiste jest niezbywalne, jego ochrona nigdy nie wygasa, a autor może korzystać z niego do woli. Prawo majątkowe z kolei określa możliwość udostępniania utworu w określonym czasie na ustalonych warunkach, handlu nim, zbywania, dziedziczenia i czerpania z tego korzyści majątkowych na podstawie zawartej umowy.

Prawo autorskie a dzieła internetowe

Era Internetu sprawiła, że każdy publikujący w sieci stał się jednocześnie autorem i wydawcą w jednym. Oznacza to, że teraz każdy użytkownik musi zdawać sobie sprawę z przestrzegania prawa autorskiego, szczególnie jeśli chodzi o bardzo popularne w sieci udostępnianie muzyki czy książek. Dlatego publikując jakiś materiał, np. utwór muzyczny lub zdjęcie, na bardzo popularnych do tego rodzaju działań portalach społecznościowych, warto dwa razy zastanowić się nad ewentualnymi konsekwencjami ich nieuprawnionego użycia. Co zrobić jednak w sytuacji kiedy nie jesteśmy pewni czy nie łamiemy żadnego prawa autorskiego?

W takim wypadku z pomocą przychodzą Prawnie Skuteczni. Nasi prawnicy specjalizujący się w prawie autorskim doradzą Państwu, co wolno, a czego nie wolno zamieszczać w sieci. Oferujemy kompleksowe usługi prawne związane z produkcją multimedialną, prawem IT, audytem, regulaminami serwisów i sklepów internetowych, umowami licencyjnymi. Zajmujemy się doradztwem prawnym na rzecz producentów oraz wydawców muzycznych, ochroną danych osobowych, oraz tworzeniem umów majątkowych i osobistych z uwzględnieniem prawa autorskiego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu wiemy, jak skutecznie stosować obowiązujące przepisy w praktyce.