Prawa autorskie w internecie, prawa nowych technologii, prawa IT

Jednym z głównych obszarów naszej działalności jest szeroko rozumiane prawo internetu. W dzisiejszych czasach nie sposób poruszać się bezpiecznie w sieci bez znajomości podstawowych regulacji prawnych - narażamy się w ten sposób na ryzyko naruszenia i łamania praw autorskich w internecie. Należy pamiętać, że na ochronę praw autorskich w Polsce składają się nie tylko przepisy krajowe takie jak polska ustawa o prawie autorskim z roku 1994. Członkostwo w Unii Europejskiej nakłada na nas obowiązek przestrzegania rozporządzeń oraz dyrektyw unijnych. Prowadząc działalność gospodarczą w internecie należy mieć na uwadze nie tylko ochronę praw autorskich i obowiązującą ustawę, ale także przepisy o ochronie konsumenta czy świadczeniu usług drogą elektroniczną. Warto wspomnieć, iż Internet jest miejscem, gdzie najczęściej dochodzi do łamania praw autorskich.

Ponadto posiadamy doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej w zakresie praw autorskich do zdjęć w internecie.

Naszym klientom oferujemy tworzenie różnego rodzaju umów z zakresu prawa autorskiego oraz własności przemysłowej: sprzedaży praw autorskich majątkowych do utworów publicystycznych, muzycznych, treści reklamowych, oprogramowania komputerowego, umów licencyjnych i sublicencyjnych oraz zapisów zabezpieczających know-how przedsiębiorcy. Ponadto, proponujemy przygotowanie umów na dostawy oprogramowania systemowego oraz aplikacyjnego (w tym umowy typu: SaaS, IaaS, PaaS), opracowywanie umów o stworzenie i utrzymywanie serwisów internetowych, tworzenie umów dotyczących sprzedaży/licencji/sublicencji oprogramowania systemowego oraz umów z zakresu oprogramowania typu open source w projektach IT (w tym Cloud computing).

Nasi klienci mogą także liczyć na doradztwo oraz podejmowanie działań w zakresie ochrony autorskich praw osobistych oraz autorskich praw majątkowych, w szczególności w dziedzinie prawa autorskiego zdjęć w internecie.