Ochrona praw autorskich w Polsce

Ochronę praw autorskich w Polsce określa ustawa z 1994 roku. Wg jej definicji, utwór to „przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia”. Zatem mianem utworu może zostać określony bardzo różny rodzaj aktu twórczego, który jest wyrażony np. słowem, znakami graficznymi, plastycznie, fotograficznie, muzycznie, scenicznie, czy audiowizualnie.

Przedmiot ochrony praw autorskich wyróżnia dwie dziedziny: prawo majątkowe i prawo osobiste. Pierwsza z nich, ochrona autorskich praw majątkowych ma pewną bardzo istotną cechę, bowiem jest ona czasowa. Po upływie określonego terminu (z reguły jest to siedemdziesiąt lat od momentu śmierci twórcy lub współtwórcy) utwór jest dostępny do wykorzystania dla wszystkich, bez zgody autora, przy jednoczesnym pamiętaniu o przestrzeganiu autorskich praw osobistych. Warto zaznaczyć, że okres ten cały czas ulega wydłużeniu: dla porównania w latach 50. ubiegłego wieku było to dwadzieścia lat. Ochrona praw autorskich osobistych z kolei mają za zadanie chronić więź twórcy z utworem. W takim przypadku nie jest on ograniczony czasowo i jest niezbywalny. W przypadku zgody na anonimowe udostępnienie utworu, autor może zastrzec nienaruszalność jego treści i formy.

Gwarancja ochrony praw autorskich

Firmę Prawnie Skuteczni tworzą młodzi prawnicy, specjalizujący się w ochronie praw autorskich nowych technologii i tzw. prawa Internetu. Oferujemy Państwu usługi m.in. z dziedziny ochrony wizerunku, doradztwa w zakresie ochrony baz danych wynikającej z prawa autorskiego i prawa ochrony baz danych, sporządzaniem opinii na temat prawa autorskiego w Internecie, oraz innych szeroko rozumianych zagadnień doradczych z branży e-commerce. Zdajemy sobie sprawę ze współczesnej, stale rosnącej potęgi sieci, dlatego postanowiliśmy skupić się właśnie na tego typu działalności. Nasze doświadczenie i zdobyta wiedza pozwalają na zapewnienie wszystkim klientom kompleksowej pomocy prawnej w dziedzinie ochrony praw autorskich.